BEHEERCONVENANT

 

De resultaten zijn vastgelegd in een Beheerconvenant, dat op 10 december 2015 is ondertekend. In de button Projectinformatie vindt u ook de handleiding voor ecologisch beheer en andere relevante informatie over de aanpak.MENSEN/ORGANISATIES BETROKKEN BIJ HET BEHEERCONVENANT
 

2015
Huib Glerum - Oasen
Marien Verwolf - Waterschap Rivierenland
Gina Looijenga - Provincie Zuid Holland
Ruud de Jong, Willem van Valen - Gemeente Molenlanden
Johan Sterk, Arjan de Winter - Gemeente Gorinchem
Rolia Wiggelinkhuijsen/Esther Dijkstra - Stichting BlauwZaam
Pieter Jan de Winter - Nationale Bomenbank
Anthonie Stip - Vlinderstichting
Emile Penn - Van der Bijl & Heiermann
Patricia Nienkemper - Gemeente Vijfheerenlanden
Peter de Groot - Biodivers
Ad van Rees - den Hâneker
Arie Versluis, Koos Timmer - Energiecoöperatie de Knotwilg
Ewout Aaantjes - Aantjesprojecten

2017
Dick Kerkhof - Natuur-en Vogelwacht Vijfheerenlanden

2018
Jacques Verhagen - Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard

2019 in voorbereiding
Provincie Utrecht
Zuid Hollands Landschap
Utrechts Landschap
Natuur en Milieufederatie Utrecht