Locatie:De Gezel | Papland 14 O | Gorinchem
Tijd:  
15.30 uur Inloop + netwerken
 
 
 16.00 uur Start presentaties
 18.00 uur Sluiting

 

De Gezel was voorheen de Kringloop Experience

Thema: Circulaire Economie
Gastheer: Aart Bogerd Directeur Samenwerkende Kringlooporganisaties AV
Sprekers: Perry Sporken en Annelies Nagel
Website: www.kringloopgorinchem.nl

Perry Sporken:

Presentatie “De Gezel”; een initiatief vanuit de gezamenlijke kringloop bedrijven waarbij de afvalstromen nog verder worden gereduceerd door onverkoopbare spullen te repareren, restylen of het basismateriaal aan te wenden voor het nieuwe eigen ontworpen meubels.  Dit project  wordt bemenst door mensen die tussen “wal en schip” vallen; te goed voor de gezondheidszorg maar door omstandigheden (tijdelijk) niet in staat om aansluiting te houden met de maatschappij. In veel gevallen een voorportaal van de GGZ.

Annelies Nagel:

Ethisch ondernemerschap; In een participerende samenleving waar de overheid de stijgende kosten van de verzorgingsstaat probeert te beperken wordt er een apel gedaan op het ethisch handelen van ondernemingen. Om nieuwe wegen te bewandelen in het omgaan met zorg voor elkaar en voor het milieu. In dit proces van verandering schenkt men vaak aandacht aan de vraag “Wat" willen we bereiken als onderneming op het gebied van duurzaamheid en welzijn maar minder aandacht aan de vraag hoe willen we dat bereiken. Bij de vraag naar het hoe gaat het om integriteit en moreel handelen. Deze ethische reflectie is vaak een ondergeschoven kindje in het maken van beleid of het formuleren van een visie voor je bedrijf. Het is echter de enige vraag die er naar toe kan leiden dat we gezamenlijk tot een nieuw model komen dat niet alleen rechtvaardig is maar ook duurzaam ingezet kan worden.
 

Bijpraten over twee nieuwe projecten 

'Circulair Ondernemerschap' informeert en inspireert collega-ondernemers om ook met het thema circulaire economie aan de slag te gaan. Wij worden bijgepraat over onze twee nieuwe projecten: Zwammen kweken op reststromen en een Verkenning verbouwen van bouwmaterialen. Bij het laatste onderdeel probeert BlauwZaam de verbinding te leggen met de landbouw als bron van bouwmateriaal in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Gerard de Winter en Lisanne Addink lichten op de bijeenkomst deze twee projecten toe.