Locatie:Volgt
Tijd: 15.30 uur Inloop + netwerken
 16.00 uur Start presentaties
 18.00 uur Sluiting

 


Thema: Groene Groei Ondernemers naar een Next Level
Gastheer: VNO-NCW West
Sprekers: Volgt
Website: www.vno-ncwwest.nl


Meer over de Groene Groeiers: www.groenegroeiers.nl

VNO-NCW West is de regionale werkgeversorganisatie in Noord- en Zuid-Holland. De vereniging van ondernemers en directeuren behartigt de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven en draagt zo bij aan een goed ondernemingsklimaat. Via kennisdeling en samenwerking inspireren de leden elkaar en wordt hun innovatieve vermogen versterkt. De laatste jaren ligt de focus op duurzame ontwikkelingen. In het in 2016 opgericht netwerk Groene Groeiers investeren ondernemers in circulaire business cases en energietransitie. De duurzame innovatieve oplossingen vragen om aanpassingen in wet- en regelgeving, waarvoor VNO-NCW West pleit bij overheden.