BIJZONDERE BLAUWZAME BIJEENKOMST
donderdag 26 januari 2023 15.30 uur

Verbouwen voor de Bouw 

 
Van veeteelt naar vezelteelt
Bij onze gastheer agrariër Jan Versluis (en zoon Robert), Meerkerk

Van veeteelt naar vezelteelt 

Het maatschappelijk belang van de agrarische sector voor de voedselvoorziening is groot.
De laatste jaren wordt de sector ook steeds belangrijker op het gebied van het ´biobased bouwen´.
Daarmee is de agrarische sector een onmisbare schakel binnen de  Circulaire Economie. Die richt zich op het sluiten van kringlopen, waardoor zo min mogelijk nieuwe grondstoffen, nutriënten, energie en water nodig zijn. 
En heeft daardoor grote invloed op de biodiversiteit, de bodem en de waterkwaliteit en op het vermogen van regio’s om water op te vangen en zo wateroverlast te voorkomen /beperken.

Maar hoe doe je dat als agrarisch ondernemer? 

Het sluiten van kringlopen vraagt om anders te kijken naar je bedrijf en je bedrijfsvoering.
In deze BBB willen we samen met Jan Versluis nadenken over het opschalen en inrichten van een netwerk dat gericht is op het produceren, verwerken en toepassen van vezelgewassen voor de bouw.

Jan en zoon Robert tussen de Zonnekroon (Foto Het Kontakt)

Lees ook het artikel in AGRO CHEMIE en het artikel op de site van Den Haneker


PROGRAMMA

  • 15.30 uur: inloop
  • 16.00 uur: welkom namens BlauwZaam door Hylke Wijnja met line-up
  • 16.10 – 16.30 uur: spreker Jan Versluis
  • 16.30 – 16.50 uur: sprekers Van Engen
  • 16.50 – 17.10 uur: rondje over het bedrijf
  • 17.10 – 17.30 uur: spreker Gerard de Winter over ketenvorming
  • 17.30 uur: afsluitende borrel en netwerk mogelijkheden

LOCATIE

Jan Versluis
Grote Kanaaldijk 18
4231 ZA  Meerkerk


Opzet van een Bijzondere BlauwZame Bijeenkomst

Stichting BlauwZaam organiseert maandelijks en uiteraard indien de omstandigheden het toelaten een BBB. Een Bijzondere BlauwZame Bijeenkomst waar partners en geïnteresseerden elkaar op donderdagmiddag treffen op een bedrijfslocatie in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Waar ze door korte pitches van sprekers kennis kunnen opdoen over één van de vier thema’s van BlauwZaam. In het najaar vindt de jaarlijkse “moeder aller BBB’s” plaats: Het BlauwZaam Symposium.

Een BBB wordt georganiseerd door één van onze partners of geïnteresseerden in BlauwZaam en wordt ondersteund door de Commissie Communicatie & PR.
Nadat de gastheer de BBB geopend heeft volgen er presentaties, pitches en netwerkmomenten.