Studenten doen onderzoek naar klimaatadaptief groenbeheer


Het draagvlak om de bebouwde omgeving klimaatbestendiger in te richten wordt steeds groter. De transitie naar ecologisch groenbeheer, met meer aandacht voor biodiversiteit, neemt ook een steeds grotere vlucht.

Klimaatadaptief groenbeheer vastleggen in een bestek bestaat echter nog niet.

Onze BlauwZame partners: gemeente Molenlanden, Binder, AOC Wellantcollege, omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid, Provincie Zuid-Holland ondersteunt door KCNL (Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving: Hogeschool Inholland en HALL Larenstein) doen hier onder andere onderzoek naar.

Studenten van Hogeschool Larenstein hebben hun onderzoek naar welke ruimte en mogelijkheden er zijn om Groenbestekken klimaatadaptief te maken opgeleverd.

Deze maanden zijn op 2 proefpercelen (Hoornaar en Groot-Ammers) de eerste metingen en onderzoeken gedaan door studenten van Inholland. 

Leerlingen en studenten van het vmbo en mbo Wellant nemen het komende jaar i.s.m de gemeente Molenlanden het ecologisch beheer en de monitoring op zich.

Bewoners zijn ingelicht over het project. Uit hun reacties wordt duidelijk dat het de noodzaak van klimaatadaptief beheer nog niet echt ervaren wordt.
Dus nu nog liever gladgeschoren gazons dan rommelveldjes.