Alblasserwaard - Vijfheerenlanden

De regio's waarin wij functioneren

De Stichting BlauwZaam richt zich op de regio Alblasserwaard - Vijfheerenlanden.

 

De Stichting Blauwzaam hoopt, dat het concept door andere regio's kan worden ingezet voor de verduurzaming van hun regio's. De Kennis van de Stichting is vrij ter beschikking. Mocht U interesse hebben samen te werken dan kunt u zich via het secreatariaat tot ons wenden.