Thema Blauw-Groen

THEMA BLAUW-GROEN

Groene innovatie in een blauwe leefomgeving

Ons mooie veenweidelandschap en de steden in onze regio staan onder druk. De biodiversiteit in de Alblasserwaard - Vijfheerenlanden gaat net als in de rest van Nederland achteruit. Daarnaast is ons klimaat veranderd. Wat doen we aan hogere temperaturen en hoe vangen we de toegenomen neerslag op? We willen meedenken over nieuwe kansen voor de landbouw, maar ook de bodemdaling vertragen.

De komende 5 jaar krijgen we te maken met uitbreidingen van de A15 en A27 en worden er nieuwe wijken opgeleverd. Met initiatieven als Prachtlint en Water & Ruimte geeft BlauwZaam de natuur een stem. Nieuwe initiatieven die BlauwZaam de komende jaren samen met jou wil realiseren.

Ook het thema energie is onderdeel van dit thema. Warmte uit water, warmte uit de ondergrond, warmte uit hout ed hebben een relatie met Blauw en Groen. In dit thema zullen we dus ook regelmatig het nieuws daarover delen. 

Meer subsidie voor bomen planten op komst.

In het definitieve klimaatakkoord zet de overheid in op agrobosbouw.

Een verdienmodel als zonneparken...

Clarine Hofstee, vrijwilliger bij Het Prachtlint en tuinarchitecte organiseert 6 bijeenkomsten van 2 uur bij Tuincentrum Huiting in Vianen.

 

De soort bomen spelen een belangrijke rol in de klimaatadaptatie.

We schuiven op naar steeds meer gemengd bos.

Gastheer: Erwin Teijgler

Hoe laat: 15.30 uur

Waar: Het Oude Raadhuis | Damstraat 24 | Hardinxveld Giessendam