Thema Het Nieuwe Bouwen

THEMA HET NIEUWE BOUWEN

Met nieuwe energie voorop in de transitie

Bouwen is niet langer een kwestie van energie- en warmtetransitie. Het Nieuwe Bouwen wordt steeds meer een integraal proces waarin wijken heel divers worden opgebouwd. Het moderne beeldkwaliteitsplan houdt rekening met diverse samenwoningseisen, groen, natuur-inclusief, mobiliteit, gezondheid. Ook in de utiliteitsbouw worden grote stappen gezet naar klimaatneutraal.

Het thema energie is en blijft echter onlosmakelijk verbonden met de bouw. Of het nu gaat om verduurzaming van bestaand of nieuw te bouwen vastgoed de factor energiebesparing en/of energieopwekking wordt daarin meegenomen. In dit thema zullen we dus ook regelmatig het nieuws daarover delen. 

Geen nieuws beschikbaar

Gastheer: Erwin Teijgler

Hoe laat: 15.30 uur

Waar: Het Oude Raadhuis | Damstraat 24 | Hardinxveld Giessendam