BEHEERCONVENANT

De resultaten zijn in 2015 vastgelegd in een Beheerconvenant. De Stichting streeft ernaar steeds meer partijen te laten aansluiten. 
Beheerconvenant 2015
Beheerconvenant 2017
Beheerconvenant 2019 (in voorbereiding)

De deelnemers aan het Convenant hebben een handleiding geschreven die zij hanteren bij het ecologisch beheer. MENSEN/ORGANISATIES BETROKKEN BIJ HET BEHEERCONVENANT
 

2015
Huib Glerum - Oasen
Marien Verwolf - Waterschap Rivierenland
Gina Looijenga - Provincie Zuid Holland
Ruud de Jong, Willem van Valen - Gemeente Molenlanden
Johan Sterk, Arjan de Winter - Gemeente Gorinchem
Rolia Wiggelinkhuijsen/Esther Dijkstra - Stichting BlauwZaam
Pieter Jan de Winter - Nationale Bomenbank
Anthonie Stip - Vlinderstichting
Emile Penn - Van der Bijl & Heiermann
Patricia Nienkemper - Gemeente Vijfheerenlanden
Peter de Groot - Biodivers
Ad van Rees - den Hâneker
Arie Versluis, Koos Timmer - Energiecoöperatie de Knotwilg
Ewout Aaantjes - Aantjesprojecten

2017
Dick Kerkhof - Natuur-en Vogelwacht Vijfheerenlanden

2018
Jacques Verhagen - Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard

2019 in voorbereiding
Provincie Utrecht
Zuid Hollands Landschap
Utrechts Landschap
Natuur en Milieufederatie Utrecht
Gemeente VijfHeerenLanden (samenvoeging gemeente Zederik, Leerdam en Vianen)