Bijzondere BlauwZame Bijeenkomst: Symposium IX
Donderdag 31 oktober 2019
 

Locatie:Gorinchem
Tijd: 12.30 uur Inloop + netwerken
 13.00 uur Start
 18.00 uur Sluiting

 

"Hoe neem je als ondernemer je klanten, relaties en werknemers mee
in de beweging van verduurzaming?

Dat is de vraag waarmee Blauwzaam en de gemeente Gorinchem aan de slag willen op het komende Blauwzaam symposium (De negende al!!!)
De doelstelling van Blauwzaam is om regionale ondernemers, partners van Blauwzaam,  uit te dagen die beweging te maken vanuit  4 perspectieven: Blauwgroen, Circulaire economie , MensEnWerk en Het Nieuwe Bouwen. 
En op drie niveaus:

Op 31 oktober willen we dit vraagstuk samen met jullie concreet maken binnen het thema "Het Nieuwe (Ver)Bouwen".