NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW

Bodem als basis van de landbouw

BlauwGroen Fundament (project binnen Groen Verbindt) organiseert samen met Wellant op de Bossekamp in Ottoland een aantal informatieve bijeenkomsten met blauw en groene thema's.  2019 willen we kijken of hiervoor in de regio belangstelling is.
We starten met  “ Bodem als basis van de landbouw”.

TRANSITIE NAAR KRINGLOOPLANDBOUW

Die transitie naar kringlooplandbouw  is door minister Scholten verder in gang gezet. De "oude landbouw", die gebaseerd is op zo hoog mogelijke voedselproductie tegen zo laag mogelijke kosten gaat op weg naar een "nieuwe landbouw" die meerdere belangen dient: voedsel, natuur, klimaat en bodemkwaliteit – en ze gaat uit van de draagkracht van de aarde en een efficiënt gebruik van grondstoffen op bedrijfsniveau en in de regio. De bodem vormt de basis van die kringlooplandbouw. Bodems zijn levende systemen die de belangrijke functie hebben uit zonne-energie koolstofverbindingen voort te brengen, in een vorm die mensen en dieren kunnen eten. Een goede bodemkwaliteit vraagt een evenwichtig en verantwoord gebruik van mest en gewasbeschermingsmiddelen, uitgekiende bouwplannen en bewerking met machines die afgestemd zijn op het draagvermogen van de bodem. De bodem draagt dan niet alleen bij aan een hogere opbrengst, maar kan ook als buffer dienen voor extreme weersomstandigheden.
Praktijkprogramma Wellant kijkt samen met kennisinstituten, overheid, landbouwers en maatschappelijke organisaties hoe de blauw groene thema's gedeeld kunnen worden, hoe we de kennis delen én hoe opschakeling daarin functioneert. Concreet, praktisch en met nieuwe vormen van samenwerking wordt gewerkt aan dit Praktijkprogramma. Wellant hoopt hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan de verduurzaming van de regio en daarmee ook de transities die voor ons liggen.

Praktijkprogramma

Wellant kijkt samen met kennisinstituten, overheid, landbouwers en maatschappelijke organisaties hoe de blauw groene thema's gedeeld kunnen worden, hoe we de kennis delen én hoe opschakeling daarin functioneert. Concreet, praktisch en met nieuwe vormen van samenwerking wordt gewerkt aan dit Praktijkprogramma. Wellant hoopt hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan de verduurzaming van de regio en daarmee ook de transities die voor ons liggen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Twee bijzondere lezingen voor boeren, burgers en buitenlui, gevolgd door 4 workshops speciaal bestemd voor de agrariërs. De cursus trekt zich niets aan van de nieuwe provincie indeling en is dus open voor inwoners van de Vijfheerenlanden en Alblasserwaard.

De 4 workshops zijn speciaal gericht op de agrariërs van de VA en starten steeds om 13.00 uur. Je kan je opgeven voor de workshops via de mail ottoland@wellant.nl
Tevens staat er een uitnodiging op de site van het Wellant College.