Studeren op het veen

Een samenwerking tussen Hall Larenstein, gemeente Molenlanden en Stichting BlauwZaam

 

Opzet

Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein werken aan een onderzoeksproject over “Vitale Landbouw in de regio”

Gemeente Molenlanden en Stichting BlauwZaam zijn opdrachtgevers en zoeken een antwoord op de vraag: Op welke wijze kunnen we een toekomstbestendige regio vormgeven, waar het goed is om te wonen, te werken en te recreëren. Waar gebiedsinrichting, landbouw, natuur, klimaatadaptatie en woningbouw vanuit integraal perspectief wordt bezien

Studenten, geïnspireerd door het essay “NATUURRIJK NEDERLAND: BUDGETNEUTRAAL NAAR EEN NEDERLAND MET 50% NATUUR” van Iman Stratenus en Folef van Nispen, willen hun visie geven op een mogelijke landschapsinrichting van de Alblasserwaard voor de toekomst.

De studenten onderzoeken of het opnieuw inrichten van de regio en voor de helft tot natuurlijk leefgebied maken de stap voorwaarts is in de enorme uitdagingen voor ons klimaat, milieu en welzijn. En of dit alles ook nog budgetneutraal kan door bijvoorbeeld een ruimhartige vrijwillige compensatie van de agrarische sector die betaald kan worden door op een miniem deel van de grond huizen te bouwen.

De studenten hebben in februari 2021 hun visies gepresenteerd en gaan deze verder uitwerken. In april 2021 presenteren zij deze aan de opdrachtgevers, waarna concrete regionale vraagstukken vanuit lopende of nieuwe projecten aan de diverse onderzoeksvragen kunnen worden verbonden.

VERVOLG

Als vervolg op hun presentaties ‘om te komen tot een masterplan’ in februari, hebben op vrijdag 16 april de vijf (deeltijd)studenten van  Tuin- en Landschapsinrichting van Hogeschool Van Hall Larenstein uit Velp, hun masterplan Alblasserwaard 2.0 gepresenteerd aan het Klimaat Innovatie Team (KIT) van Gemeente Molenlanden en BlauwZaam.

Het was weer een bijzondere sessie met visionaire vergezichten over de herinrichting van de Alblasserwaard als toekomstbestendig landschap, waarin landbouw, natuur en woningbouw vanuit een integrale benadering een plek heeft.

Met mooie titels als:

-Land van de rijzende zomp; een polder met twee gezichten door Linda Heijmans
-Een dienstbaar en veerkrachtig Alblasserwaard door Krijn Overgauw
-Hollandse Waterlinie 2.0 door Esther Pellegrom
-Molenlanden, het Tussenland door Chris Pluymackers
-Molenlanden? Natuurlijk Landbouw door Michel Vedder

De presentaties zijn te bewonderen op deze pagina.

Op 25 juni moeten de studenten hun masterplan definitief af hebben en presenteren ze dit op de volgende bijeenkomst van “Studeren op het Veen”.


De 5 studenten die meedoen aan dit onderzoek, presenteren hieronder hun rapporten.

(Noot, wordt met regelmaat bijgewerkt).


Michel Vedder: Molenlanden? Natuurlijk landbouw!


Krijn Overgaauw: een dienstbaar en veerkrachtig Alblasserwaard


Esther Pellegrom: Hollandse Waterlinie 2.0


Chris Pluymackers: Molenlanden / Het Tussenland


Linda Heijmans: Land van de rijzende zomp - Een polder met twee gezichten