Studeren op het veen

Een samenwerking tussen Hall Larenstein, gemeente Molenlanden en Stichting BlauwZaam

 

Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein werken aan een onderzoeksproject over “Vitale Landbouw in de regio”

Gemeente Molenlanden en Stichting BlauwZaam zijn opdrachtgevers en zoeken een antwoord op de vraag: Op welke wijze kunnen we een toekomstbestendige regio vormgeven, waar het goed is om te wonen, te werken en te recreëren. Waar gebiedsinrichting, landbouw, natuur, klimaatadaptatie en woningbouw vanuit integraal perspectief wordt bezien

Studenten, geïnspireerd door het essay “NATUURRIJK NEDERLAND: BUDGETNEUTRAAL NAAR EEN NEDERLAND MET 50% NATUUR” van Iman Stratenus en Folef van Nispen, willen hun visie geven op een mogelijke landschapsinrichting van de Alblasserwaard voor de toekomst.

De studenten onderzoeken of het opnieuw inrichten van de regio en voor de helft tot natuurlijk leefgebied maken de stap voorwaarts is in de enorme uitdagingen voor ons klimaat, milieu en welzijn. En of dit alles ook nog budgetneutraal kan door bijvoorbeeld een ruimhartige vrijwillige compensatie van de agrarische sector die betaald kan worden door op een miniem deel van de grond huizen te bouwen.

De studenten hebben in februari 2021 hun visies gepresenteerd en gaan deze verder uitwerken. In april 2021 presenteren zij deze aan de opdrachtgevers, waarna concrete regionale vraagstukken vanuit lopende of nieuwe projecten aan de diverse onderzoeksvragen kunnen worden verbonden.De studenten, die meedoen aan dit onderzoek zijn:

Michel Vedder: De bodem als basis
 


Krijn Overgaauw:  Natuurlijke Molenlanden


Esther Pellegrom: Een Nieuw Oud-Hollands Landschap


Chris Pluymackers: Het Tussenland


Linda Heijmans: Natuur, Wonen, Landbouw; Zoektocht naar verbinding