BART VAN DER SANDE

Stage bij Stichting Blauwzaam

 

Even voorstellen

Mijn naam is Bart van der Sande, ik ben 20 jaar en ik houd me bezig met sporten (voetbal, tennis en fietsen), natuur (uiteraard), boeken en studentendingen. Ik studeer momenteel Landscape & Environment Management aan de Hogeschool Inholland in Delft, ik zit in het derde jaar van de vier. Mijn motivatie om destijds aan deze studie te beginnen was dat ik graag in de natuur kwam en een kans zag om mijn ‘passie’ te combineren met mijn carrière. Inmiddels ben ik twee jaar verder en ik heb ik mij al wat meer kunnen oriënteren op het werkveld en de mogelijke toepassing van mijn opgedane kennis in de praktijk. Het lijkt erop dat ik op het juiste moment ben begonnen met deze studie, gezien de enorme verschuiving richting duurzaamheid die momenteel plaatsvindt in onze samenleving.

Lees meer over Bart

 

Bart heeft van zijn stageverslag een whitepaper gemaakt.DE STAGE
 

Wat ga ik doen?

Tijdens mijn stage bij BlauwZaam ga ik onderzoek doen naar de volgende vragen:

  1. Hoe kan bewustwording van de veranderingen in het klimaat en de gevolgen worden bevorderd onder de doelgroep van Blauwzaam?
  2. Hoe kan de doelgroep van BlauwZaam worden aangezet tot actie om te gaan werken aan klimaatadaptieve oplossingen?

BlauwZaam doet onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering en maakt deze kenbaar door data te verwerken in visualisaties en kaarten. Het geeft aan wat de huidige status is, wat er volgens de verwachtingen gaat gebeuren en wat hier de gevolgen van zijn. Het doel is om een brede discussie op gang te brengen en draagvlak voor oplossingen te krijgen. Dit dient als opstap naar het verhelderen en bijstellen van verwachtingen en het leveren van een bijdrage om met de gevolgen en kansen van klimaatverandering om te gaan. Om nu en in de toekomst goed te kunnen anticiperen op de veranderingen in het klimaat (klimaatadaptatie) is het van groot belang voor overheid, ondernemers, onderwijs en burgers zicht te krijgen op de veranderingen in het klimaat en de logische gevolgen hiervan.

De looptijd van mijn onderzoek is van september 2019 tot februari 2020.

Lees hier meer.

Hoe ga ik dat doen?

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden en tot concrete aanbevelingen voor BlauwZaam te kunnen komen, zal er in een aantal fasen worden gewerkt. In de eerste fase (september 2019) zal er literatuuronderzoek worden gedaan naar klimaatcommunicatie en innovatie; wat inzicht zal geven in de complexiteit van klimaatverandering, de gevolgen die dit voor ons meebrengt en hoe we als collectief zullen moeten samenwerken. Vervolgens zal in de tweede fase (oktober 2019) een pilot worden gestart voor het verzamelen van data in het werkveld. Dit zal worden gedaan aan de hand van interviews met een aantal partners van BlauwZaam. Als het lukt om de dataverzamelingsmethode in oktober te optimaliseren, dan zal in november 2019 fase 3 van start gaan. In deze fase zullen er op grotere schaal interviews worden gehouden, met het doel om een ‘nulmeting’ of ‘stand van zaken’ te bepalen. Dit is nodig om de vooruitgang meetbaar te maken, wat met vage begrippen als ‘bewustwording’ en ‘actiebereidheid’ geen gemakkelijke opgave is. Fase 3 duurt tot januari. In januari gaat de vierde en voorlopig laatste fase van het onderzoek in, waarbij de gesprekken met de ondernemers geanalyseerd zullen worden om vervolgens een nulmeting te bepalen. Na deze fase zit mijn stageperiode bij BlauwZaam erop.

Lees hier meer.HET LAATSTE NIEUWS: WAAR BEN IK MEE BEZIG