VERKENNING NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW
 

BlauwGroen Fundament organiseert de komende jaren samen met Wellant op de Bossekamp in Ottoland en InHolland een aantal informatieve bijeenkomsten, workshops, cursussen en excursies met blauwe en groene thema's.


We starten met  Bodem als basis van de landbouw.DOELEN EN RESULTATEN

Die transitie naar kringlooplandbouw  is door minister Scholten verder in gang gezet. De "oude landbouw", die gebaseerd is op zo hoog mogelijke voedselproductie tegen zo laag mogelijke kosten gaat op weg naar een "nieuwe landbouw" die meerdere belangen dient: voedsel, natuur, klimaat en bodemkwaliteit – en ze gaat uit van de draagkracht van de aarde en een efficiënt gebruik van grondstoffen op bedrijfsniveau en in de regio. De bodem vormt de basis van die kringlooplandbouw. Bodems zijn levende systemen die de belangrijke functie hebben uit zonne-energie koolstofverbindingen voort te brengen, in een vorm die mensen en dieren kunnen eten. Een goede bodemkwaliteit vraagt een evenwichtig en verantwoord gebruik van mest en gewasbeschermingsmiddelen, uitgekiende bouwplannen en bewerking met machines die afgestemd zijn op het draagvermogen van de bodem. De bodem draagt dan niet alleen bij aan een hogere opbrengst, maar kan ook als buffer dienen voor extreme weersomstandigheden.

Praktijkprogramma
Wellant kijkt samen met BlauwZaam en InHolland, met kennisinstituten, met overheid, met landbouwers en met maatschappelijke organisaties hoe de kennis van de blauw-groene thema's gedeeld kunnen worden. Concreet, praktisch en met nieuwe vormen van samenwerking wordt gewerkt aan dit Praktijkprogramma. Wellant hoopt hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan de verduurzaming van de regio en daarmee ook de transities die voor ons liggen.AFGERONDE ACTIVITEITEN