BODEM ALS BASIS

Workshop 4: Bemesting met René Jochems

 

Datum:14 maart 2019
Waar:Wellant College Ottoland
Tijd:13.00

De excursie is onderdeel van de bodemcursus binnen het project 'Bodem als Basis' georganiseerd door GroenBlauw fundament.

Bodembiologie en bemesting, invloed van mest op het bodemleven, ziekteweerbaarheid en efficiënte vergroten, bodemvruchtbaarheid en voerkwaliteit. Goed bodembeheer de bodem als buffer en reactor, adaptatie en flexibiliteit; René werkt ook met behulp van bodemmonsters.