Verslag bijeenkomst beheerconvenant Prachtlint 20 september 2019

 

Gorinchem, 23 september 2019

Vrijdag 20 september was er de najaarsbijeenkomst van het Beheerconvenant met als gastheer en organisator de Provincie Zuid Holland. Het was dit keer een speciale editie: Rolia Wiggelinkhuijsen leidde voor de laatste keer de bijeenkomst én 5 nieuwe organisaties zetten hun handtekening onder het beheerconvenant.

Méér bloemen en insecten
Méér bloemen en insecten in de bermen van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, en daardoor ook meer kansen voor vogels en andere insecteneters, daar gaat het om bij de mensen van het Prachtlint. Lange linten vol streekeigen bloemen en struiken die bijzondere natuurgebieden aan elkaar verbinden.

Ondertekening
Anneke Knol, algemeen directeur ondertekende uit naam van de Provincie Utrecht als eerste. Sinds de provinciale herindeling hoort de gemeente Vijfheerenlanden (een fusie van Leerdam, Zederik en Vianen) bij de provincie Utrecht. De herindeling was tevens voor Christa Hendriksen, wethouder duurzaamheid een mooie concrete actie om de nieuwe VHL samenwerking te onderstrepen. Ook voor de Natuur- en Milieu Federatie Utrecht(NMU) en het Utrechts Landschap was de nieuwe provincie indeling aanleiding om te ondertekenen en hun voornemens voor de regio te presenteren. Met het ondertekenen door Michiel Houtzagers, directeur van Zuid Hollands Landschap ging een lang gekoesterde wens van Blauwzaam in vervulling.
De organisaties die nu hun handtekening gaven tijdens de bijeenkomst in korte pitches uitleg over hun voornemens op het gebied van beheer en areal uitbreiding.

Door de ondertekening bevestigen verschillende organisaties in de regio hun ambities voor een duurzaam beheer van de buitenruimte, gericht op een grotere biodiversiteit. In totaal hebben nu een en twintig organisaties het convenant ondertekend. Op naar de 25! Op naar de duurzaamste regio van Nederland.

De provincie Zuid-Holland
Gastheer van deze ochtend. Olga Kempen en Joost Smits gaan in op verschillende aspecten van ecologisch beheer. Hun Project "de berm bloeit" wordt toegelicht en met de aanwezigen wordt gebogen over de vraag: "Hoe schakel je van theorie naar praktijk?" of hoe kom je van ambitie naar resultaat? Verdeeld over twee groepen wordt op een praktische manier gekeken welke organisatievormen, welke contractvormen je het beste kunt inzetten als je over wil gaan op ecologisch beheer. Hoe doe je dat in een grote organisatie zoals provincie of waterschap? Of ... welke contracten werken in het voordeel van dat beheer? Welke aannemers kies je en hoe doe je dat? Een lijst van tips en aanbevelingen was het resultaat.

Hoever zij we?
(1ste spoor) Eén van de sporen van Het Prachtlint is het vergroten van areaal en partners. Richard, projectleider van Het Prachtlint vertelt met behulp van een kaart welke bermen en parels er in 2019 worden gerealiseerd en welke er voor 2020 op het wensenlijstje staan. Eén van de grootste uitdagingen is wel het fietspad langs de A15 van Sliedrecht naar Gorinchem.

Rolia Wiggelinkhuijsen
Rolia Wiggelinkhuijsen neemt dit jaar afscheid als bestuurslid van de Stichting Blauwzaam waar Prachtlint onderdeel van uitmaakt. Zij heeft mede aan de wieg gestaan van dit beheerconvenant. "Prachtlint is een mooi voorbeeld van zichtbaar iets doen met partijen uit de streek. Het brengt mensen bij elkaar en laat ze mooie dingen doen. Dat Utrecht nu meedoet is een mooi voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking." Een mooi moment om ook het stokje over te dragen aan Richard Slagboom, projectleider van Het Prachtlint.

2de spoor
Naast het vergroten van het aantal partners en vergroten van het areaal zijn deze en soortegelijke bijeenkomsten nodig om kennis te delen, samen te werken, andere initiatieven erbij te betrekken en uiteraard de benodigde financiën voor de uitvoering te verwerven. En vooral ook het elkaar scherp te houden en zoals één van de deelnemers zei "een stok achter de deur" om het niet alleen bij praten te laten.

3de spoor : De graanschuur
Het 3de spoor: het helpen met het ontwikkelen van gebiedsgerichte oplossingen voor o.a. natuurbeheer kwam van René Garskamp, boswachter Utrechts- en ZuidhollandsLandschap en mede ondertekenaar. VHL heeft nog een "super kade" waar we alle flora uit het verleden nog kunnen zien en vinden. Een fantastische zaadbank en hooiland waarmee we met gebiedseigen materiaal de biodiversiteit kunnen terugbrengen. Wordt vervolgd!

Presentaties en het convenant
Convenant 2019
"De berm komt tot bloei" Presentatie Provincie Zuid-Holland
Bermen bloeien op met nieuw maaibeleid
Presentatie Richard Slagboom
Groeimodel beheerconvenant Rolia Wiggelinkhuijsen

In de pers
Krantenartikel aankondiging Het Kontakt (10-09-2019)
Krantenartikel verslag Het Kontakt (20-09-2019)
Krantenartikel verslag Algemeen Dagblad (20-09-2019)

Lijst van aanwezigen 
Uitnodiging