Enquête over klimaatadaptatie bij ondernemers

Bart heeft een enquête afgenomen onder de partners van Stichting Blauwzaam. Met de resultaten beoogt hij een huidige stand van zaken omtrent klimaatadaptatie ( aanpassen aan veranderende weersomstandigheden ) in beeld te brengen door een nulmeting op te stellen. Hier vandaan kan Blauwzaam een koers kunnen bepalen voor het thema klimaatadaptatie en kijken op welke manier ze haar partners hier verder in kan ondersteunen.

De enquête was opgedeeld in 4 onderdelen en bevatte vragen over 4 klimaatthema’s (wateroverlast; hittestress; droogte en overstroming). De vragen in het eerste onderdeel gingen over eigen observaties en ervaringen rond klimaatverandering. Het tweede onderdeel ging over kennis van klimaatadaptieve maatregelen. Het derde onderdeel ging over reeds uitgevoerde maatregelen en het vierde onderdeel ging tenslotte over voornemens met betrekking tot klimaatadaptatie.

De resultaten zijn alvast terug te zien in dit overzicht. Tevens zullen ze behandeld worden in Bart zijn stageverslag en tijdens de BBB op 23 januari in Kinderdijk. Alle deelnemers bedankt voor jullie tijd en antwoorden!

Download hier de resultaten:
Resulaten enquête