Circulaire ketens

Waardlanden en KoreNet zetten zich op het Ecopark Groot-Ammers in voor de circulaire economie. De hoeveelheden goederen en materialen die ondernemers en inwoners jaarlijks gezamenlijk afdanken zijn enorm. Goed scheiden van grondstoffen maakt hergebruik en recycling mogelijk. Op de milieustraat van het Ecopark kunnen inwoners hun grondstoffen gescheiden inleveren. In de sorteerinstallatie van KoreNet wordt bedrijfsafval machinaal gescheiden.
Korte circulaire ketens zijn noodzakelijk om een circulaire economie te bewerkstelligen. KoreNet en Waardlanden anticiperen daarop; op het Ecopark zit een 2de kans Bouwmaterialen Depot en circulaire werkplaats De Gezel. Vorig jaar heeft KoreNet weer een stap gezet richting een circulaire keten door het convenant Bouwen en Renoveren van BlauwZaam te ondertekenen. Recent opende KoreNet een eigen papier sorteerinstallatie en maken ze ook die keten lokaal en korter.


Terugblik BBB “aan de slag met circulaire ketens”

Op het Ecopark in Groot-Ammers motiveerden Arie Korevaar van de Korevaar Groep en Perry Sporken van sociale en circulaire werkplaats De Gezel de ruim 30 aanwezigen om werkelijk aan de slag te gaan circulair  ondernemen.

Arie liet ons met zijn CO2 berekeningen zien dat de potentiële CO2 reductie op het circulair gebruik van grondstoffen vele malen groter is dan de CO2 uitstoot die het transport voor het ophalen van die grondstoffen veroorzaakt. Die CO2 reductie is door zijn ketenpartners, zoals aannemers, weer in te zetten in hun CO2 besparingsopgave. Dit maakt dat aannemers steeds vaker de vaak gloednieuwe ongebruikte grondstoffen van een bouwproject apart zetten voor hergebruik via de 2e kans bouwmaterialen depot.

Perry vertelde ons over de waarde die zij zien in mensen en materialen. De Gezel is kleinschalig begonnen in Gorinchem met het opknappen van huisraad, vervolgens hebbe ze een tweede locatie op het Ecopark in Groot-Ammers geopend. Inmiddels zijn ze, op aanraden van een bemiddelende ambtenaar, samen met Miele aan het pionieren. Ze zoeken manieren om hout dat als verpakkingsmateriaal wordt gebruikt op te waarderen tot verkoopbare items, zoals een onderstel voor refurbished wasmachines.

Zowel Perry als Arie hebben een ontnuchterende kijk op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Perry: “dit zijn mensen zoals jij en ik, waarbij door de jaren heen de draaglast iets zwaarder is geworden dan de draagkracht. Bij De Gezel krijgen deze mensen de tijd om de balans in hun leven en hun eigenwaarde weer te vinden”.

Arie benoemt in zijn presentatie dat iedereen een afstand tot de arbeidsmarkt heeft, ook hij is niet geschikt voor ieder vakgebied. De kunst is te zien waar iemand wel goed in is en zo die persoon te laten floreren.

Beide heren gaven ook nog een gouden tip mee aan de ondernemers:
Arie “circulair ondernemen kan zwaar zijn en is financieel ook lang niet altijd rendabel, zo zijn er vele redenen om het niet te doen, maar bedenk juist waarom wel, iedere ochtend weer.”

Perry geeft de ondernemers mee vooral aan de slag te gaan en niet te blijven hangen in het maken van plannen. Gewoon starten en vanaf daar verder uitbouwen.
De presentaties werden gegeven in de educatieve ruimte van het Ecopark. Het aanwezige lesmateriaal maakte de circulaire economie en de strategieën van de R ladder concreter. Tijdens de rondleiding in de sorteerinstallatie van KoreNet is iedereen weer herinnert aan de omvang van de reststromen die we produceren, en de noodzaak om snel aan de slag te gaan.