Effecten van vernatting 

Wat doet vernatting met de opbrengst van het gras?
Wat doet vernatting met de draagkracht van de bodem?
Wat doet vernatting met de bodemdaling?
Wat doet vernatting met de waterhuishouding?
Wat betekent vernatting voor de agrariƫr?
Wat doet vernatting met de flora en fauna?
Wat doet vernatting met de waterkwaliteit

 


(Laatste) Nieuws in de media over de pilot 

 Volg het nieuws ook op Linked In 

Op deze pagina willen we verslag doen van de effecten van vernatting door middel van sub-irrigatie. We doen onderzoek door in het SI-Project door veld-en datamateriaal te verzamelen om verschillen/overeenkomsten/effecten te zien en te duiden.
Daarvoor hebben we drie percelen en sloten aangewezen. Tevens hebben we bij dezelfde eigenaar een referentie perceel en referentiesloten benoemd. De periode van monitoring strekt zich uit over de hele periode van het project. Dus drie jaar.
Meer over de boeren, de percelen en het project. 
Effecten Sub-irrigatie op de chemie en ecologie van kavelsloten

 Effecten Drukdrainage op de bodembeweging
 Effecten Drukdrainage op de waterhuishouding