In dit blok

Transitie & Vernieuwend bouwen (huidige pagina)
Tweede bijeenkomst


Platform voor Transitie & Vernieuwend Bouwen
 

Van het ‘nieuwe bouwen’ naar een model van ‘Transitie & Vernieuwend Bouwen’: een uitdaging om  partners enthousiast te krijgen voor het bereiken van de gezamenlijke doelen waar we momenteel voor staan.

Geijkte paden

We zien namelijk nog steeds dat de bouwsector zijn geijkte koers gaat. Ondernemers varen op hun kompas, stellen ontwikkelingen bij om nog beter te kunnen participeren op de vraag vanuit de markt. Maar houden veelal nog structureel vast aan beproefde methoden met een sausje van vernieuwing. Een positief punt: vernieuwing wordt wel steeds meer zichtbaar!

Samen doen

En om die nodige kanteling in denken en doen te bewerkstellingen, heeft de werkgroep voor een actieve aanpak en benadering op de zaken gekozen. We zijn immers binnen de bouw geen concurrenten meer van elkaar maar veel meer bedrijven die kennis in verduurzaming met elkaar delen en elkaar enthousiasmeren om verduurzaming concreet te maken. Laten we nu dan ook ferme stappen maken in dit traject. Het is immers voor ons allen een gezamenlijke opdracht.

Wie trekt de kar?

Wij hebben gekeken naar spelers in een breed spectrum van de markt, kandidaten die er toe doen en een belangrijke schakel in deze transitie kunnen zijn. De huidige bouw is immers veel meer als een bouwkundig aannemer en een installateur die de zaak netjes aan elkaar knoopt.
Vanuit die gedachte hebben acht enthousiaste ondernemers aangegeven mee te werken aan een inspiratiesessie op 26 november 2020.

Mannen die hun mannetje staan in…

– landschap en inrichting
– groene waterstof in de woningbouw
– duurzaamheid in de keten
– beperken CO2 door andere aanpak
– afval is grondstof
– dampopen en circulair
– biodiversiteit
– hybride klimaat systemen binnen de schil
– de overgang van EPC naar BENG

Echte ondernemers die hun verantwoordelijkheid kennen en ook willen nemen. Die allen zo in de race zitten: door kennis te delen en niet te komen halen. Die ook kunnen en willen samenwerken binnen de keten. Samen - werken, dan komen we immers verder!
BlauwZaam biedt onder haar paraplu een platform voor vernieuwing aan waarin duurzaamheid wezenlijk gestalte krijgt. Elkaar inspireren en enthousiasmeren, dan wordt bouwen niet allen hip maar gewoon stoer en leuk!

Meer weten? Mail naar Jan Brand.