BlauwZaam Partnerbijeenkomst I
28 oktober 2021 -  Verslag

Wat was het een mooi samenzijn op de eerste Blauwzaam Partnerdag! Onze partners - ondernemers, ambtenaren van diverse gemeenten en de provincie en medewerkers van vrijwilligersorganisaties en onderwijsinstellingen - ontmoetten elkaar donderdag 28 oktober bij Yuverta (het vroegere Wellantcollege) in Ottoland. We gingen met elkaar in gesprek over het versterken en opschalen van de regionale samenwerking rondom thema’s als het bevorderen van de circulaire economie, het versnellen van CO2-reductie en het vergroten van de biodiversiteit. Glenn de Wolf, student van de Inholland University of Applied Sciences, nam ons mee in zijn onderzoek (‘Verdienmodellen door vernatting’) dat hij uitvoerde voor BlauwZaam. Sjaak Kreeft sprak over de noodzaak van gedragsverandering bij ons allen om de uitdagingen waarvoor we staan aan te kunnen. Er werd afscheid genomen van de gestopte bestuursleden Lisanne Addink-Dölle, Peter Kwakernaak, Jeroen Liefhebber en Jan Brandwijk. Ook Peter Paul Klapwijk werd op het podium geroepen, om hem te bedanken voor zijn belangrijke bijdrage aan de prijswinnende artikelenserie ‘Klimaatadaptatie in de polder’ van weekblad Het Kontakt. De netwerkbijeenkomst werd in stijl afgesloten met een streekproductenbuffet.

Fotografie door Peter Paul Klapwijk (https://www.instagram.com/ppkhm/)

- Verslag onderzoek Quo Communications -
- Artikelenreeks Peter Paul Klapwijk -
- Onderzoek Glenn de Wolff -