Energie uit water?
 

Dat kan! Als je maar anders denkt. Bijvoorbeeld tijdens de bouw gebruik maakt van duurzame optimalisatie in plaats van voor de hand liggende uitbreiding.

Jan C. Brand van het bureau Brand Duurzame Concept Ontwikkeling (BDCO) is volop actief met invulling van duurzame concepten en ontwikkelingen in onroerend vastgoed t.a.v. nieuwbouw en transformatie. BDCO treedt op als bouwdirectie met een drive in duurzaamheid, de spin in het web bij menig nieuwbouw project. Onderscheidend in maakbare adviezen bij verduurzaming geeft groei en ongekende mogelijkheden voor de opdrachtgever en eigenaar van aantrekkelijk vastgoed en beheer.

Zo ook bij de nieuwbouw van Zorgboerderij Eben-Haƫzer. De architect had een uitbreiding getekend en alles wat mogelijk was op het aardgas aangesloten. BDCO kwam met een geheel andere benadering: doe iets met het vele water in de Waard: Energie winnen!De opdrachtgever uitte de wens om duurzaam te bouwen waarna BDCO met een nieuw verdienmodel kwam: ruimte minimaliseren en duurzaamheid optimaliseren. In eerste instantie zou voor de uitbreiding gewerkt gaan worden met comfortpalen, later was die fysieke uitbreiding niet meer nodig en is gezocht naar een andere insteek: gebruik het water dat rondom de nieuwbouw meer dan genoeg aanwezig is.

De comfortpalen werken op basis van een ribbelbuis. Die ribbelbuis (ontwerp van Geothermica) is gemaakt van hoogwaardig PE100 RC, is robuust en heeft een lange levensduur. De ribbelvorm verhoogt de energieopname door het grotere oppervlak en de turbulente brine stroming. Het grote volume van 2,2 liter per strekkende meter biedt een optimale opslagcapaciteit waardoor het jaarrendement aanzienlijk stijgt.

Een simpele en economische manier om energie uit oppervlaktewater te winnen

Het water wordt vervolgens via een gesloten systeem naar een collector geleid. De opgerolde ribbelbuis geeft een compact pakket dat eenvoudig verzwaard kan worden. Dat pakket wordt afgezonken tot de bodem van een waterloop en daarmee is de collector klaar voor gebruik. Door het ribbeldesign kan de collector tot 150 Watt pet strekkende meter ribbelbuis aan vermogen uit het water onttrekken.