Game On 2022: Water en Groenplein door BlauwZaam

De technologische ontwikkelingen in uiteenlopende sectoren in onze regio zijn innovatief en toonaangevend. School & bedrijf en het regionale bedrijfsleven wil leerlingen van onze basisscholen laten zien, laten doen, maar vooral laten beleven dat techniek leuk, toekomstgericht en perspectiefrijk is.

Op jonge leeftijd kennis maken met technologie vergroot de interesse en heeft invloed op de doorstroom van basisschoolleerlingen naar technische opleidingen en werk.
We zien ook dat Technologie-onderwijs een prominentere plek krijgt in de lessen op basisscholen en het voortgezet onderwijs.

Zo’n 6.000 leerlingen bezoeken het jaarlijkse evenement Game On, waar ze op verschillende pleinen worden ontvangen, zoals het Zorgplein, het Bouwplein, het ICT-plein, het Water en Groenplein.

Vele BlauwZaampartners zijn betrokken bij dit evenement.

BlauwZaam is trekker van het “Water en Groen”-plein, waar duurzame, circulaire en innovatieve ontwikkelingen binnen het groenblauwe domein tastbaar worden gemaakt. Studenten van Yuverta mbo Dordrecht hebben een belangrijke rol bij de organisatie van dit plein. Op deze wijze ontwikkelen zij vaardigheden op het gebied van ‘organiseren van evenementen’ en ‘leidinggeven’

Samen met onze partners Kwakernaak bv, Oasen, Verheij bv, Waterschap Rivierenland, Yuverta, Damsteegt waterwerken en Geofort geven we vorm aan ons plein.

Stefan van Buren (student watermanagement Yuverta) heeft een ppt-presentatie gemaakt om het Waterverhaal dat we met de werkgroep opgesteld hebben visueel te maken.

De komende maanden gaan we met elkaar onderzoeken op welke wijze we het Waterverhaal concreet kunnen maken voor leerlingen van de basisschool.


Game On 2022 is gehouden op donderdag 2 en vrijdag 3 juni 2022 in de Evenementenhal in Gorinchem.

Meer lezen? Game On - School & Bedrijf

Contactperson werkgroep: Tom Lievense (t.lievense@yuverta.nl)
en Ton Schuller via info@blauwzaam.nl

- Bekijk hier de uitnodiging -
- Bekijk hier het gefilmde verslag -