Leren en kennisdelen

 

Op deze pagina publiceren we interessante artikelen over Sub-irrigatie en waterinfiltratiesystemen, het waarom,het hoe en het wat.

Maaivelddaling en verdwijnende veengronden
Jan van den Akker (Alterra Wageningen-UR, Wageningen)

Landbouw en biodiversiteit bij elkaar brengen is onze uitdaging bij het DDProject
Vlinderstichting in samenwerking met de WUR november 2020

Wat zijn de effectieve maatregelen om hoeveelheid broeikasgasemmissies te verminderen?
Zijn de maatregelen haalbaar en betaalbaar. Onderzocht door Nationaal Onderzoeksprogramma Veenweiden

 


Bijeenkomsten

2021
28 september

Programma:
10.00 (inloop vanaf 9.45 met koffie/thee)start bij Mattias en Coriene Verhoef, Brandwijksedijk 45, Brandwijk. Bezoek aan de proef en uitwisseling.
11.30 -13.00 vervolg op Wellantcollege in Ottoland, B 140, 2975 BK Ottoland, (inclusief lunch) Achter de school is voldoende parkeergelegenheid. Uitwisseling van gegevens met grafieken en beelden en de ervaringen van de agrariërs. 

 


Achtergrondinformatie