DE WEG NAAR HET SYMPOSIUM X
VAN DONDERDAG 4 MAART 2021

KLIMAATVERANDERING

EEN ZEE AAN KANSEN!
 

Het 10e BlauwZame Symposium van donderdag 4 maart 2021

 

Ons klimaat verandert en dat gaat ook aan de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H) niet onopgemerkt voorbij. Het heeft effect op de woon-, werk- en leefomgeving van iedere inwoner. Dat is een bedreiging, maar het biedt ook veel kansen. Daarom organiseerden Stichting BlauwZaam en A5H op 4 maart het symposium Klimaatverandering… een zee aan kansen.

Veel mensen zijn er inmiddels wel van doordrongen dat de klimaatveranderingen grote effecten hebben. De zomers worden warmer, het land verdroogt, de bodem daalt. Aan de ander kant komen er steeds meer zware regenbuien. Straten lopen onder terwijl de dijken het door deze extremen zwaar te verduren hebben. Het goede nieuws is, we kunnen er met z’n allen iets aan doen. Sterker nog, de verandering van het klimaat biedt kansen om onze leefomgeving te verbeteren. Nederland is wereldberoemd als het gaat over waterbeheersing, met onze polders en onze molens. En ook op klimaatgebied kan Nederland een voorbeeld worden. De vraag is hoe en welke kansen zijn er om te benutten in onze regio.

Tijdens het symposium gaf een scala aan interessante gasten antwoord op die vraag. Zo schoof nationaal klimaatgezant Marcel Beukeboom aan. Door corona is het een online symposium in de vorm van een talkshow van anderhalf uur die door iedereen te volgen is via www.blauwzaam.nl geworden.

Het Symposium X is een samenwerking tussen BlauwZaam en de A5H.
Waarom? Omdat het klimaat verandert. Dat is een feit.
En wij vragen ons af of jij weleens wakker ligt van de vele kansen die klimaatverandering ons biedt.
Wij wel.

Daarom willen wij zorgen dat wij met ons 10e Symposium koploper worden in de regio in de aanpak van die klimaatverandering.
Hoe we dat gaan doen?
Dat gaan we invullen, in elk geval doen we het samen.
Met jou.A5H en BlauwZaam samen naar Symposium X

Klimaatverandering heeft effect op onze woon-, werk- en leefomgeving. Daarom werd tijdens het Symposium X gekeken waar kansen liggen om de omgeving voor te bereiden op de risico’s van die klimaatverandering. Dat betreft waterveiligheid, economie, landbouw, bereikbaarheid, landschap, natuur en recreatie.

Voorafgaand verschenen met regelmaat artikelen over Klimaatverandering in alle edities van Het Kontakt, onze regionale nieuwsverstrekker. Van Alblasserdam tot en met Leerdam, van Groot-Ammers tot en met Sliedrecht. Elke twee weken komt een BlauwGroene Pionier aan het woord over het klimaat in de A5H of is er aandacht voor praktische kanten van klimaatveranderingen . Vanaf 10 juni 2020 tot en met 25 februari 2021.

De eerste nieuwsbrief: 9 juni 2020
Artikel "Tiny-housebewoners Linda en Kerstin willen aarde niet uitputten" in Het Kontakt, 10 juni 2020.
Artikel "Nieuwe identiteit voor de regio dankzij aanpassing aan klimaat" in Het Kontakt, 24 juni 2020.
Artikel "Operatie Steenbreek zorgt voor groene revolutie"in Het Kontakt. 09 juli 2020.
Artikel "Oliesjeiks wil ik niet steunen" in Het Kontakt. 23 juli 2020.
Artikel “Anthonie Stip, vlinderambassadeur van Nederland” in Het Kontakt. 05 augustus 2020.
Artikel "Arkels tweetal wil tuinierend de aarde redden" in Het Kontakt. 19 augustus 2020.
Artikel “Klimaatgezant en lokaal adviseur klimaatbeleid: ‘Iedereen heeft invloed’ ” in Het Kontakt, 03 september 2020.
Artikel "Deltacommissaris Peter Glas houdt regio's bij de les nu klimaat verandert" in Het Kontakt, 23 september 2020.
Artikel "Drie boeren tonen lef" in het Kontakt, 07 oktober 2020.
Artikel "Deltaplan: alle hens aan dek voor aanpassing aan ander klimaat" in Het Kontakt, 21 oktober 2020.
Artikel "Historische uitdaging voor de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden" in Het Kontakt, 12 november 2020.
Artikel "Brenda van Doorn duikt en lobbyt voor planeet aarde" in Het Kontakt van, 03 december 2020.
Artikel "Engel en Sjaan gaan in het belang van hun (klein)kinderen zo zorgvuldig mogelijk om met de aarde" in Het Kontakt van 22 december 2020.
Artikel "Simon en Marieke deden hun auto weg en hebben géén spijt" in Het Kontakt van 20 januari 2021.
Artikel "Schoolleider Sjaak Kreeft van Wellantcollege wil groene verbinder zijn" in Het Kontakt van 27 januari 2021.
Artikel "Waterbuffer in plaats van koeien in polder bij Sliedrecht" in Het Kontakt van 11 februari 2021.
Artikel “Eric Spaans over klimaatadaptatie: ‘Ik geloof dat het gaat lukken’ “ in Het Kontakt van 23 februari 2021.

De serie artikelen bereidde het tiende BlauwZaam Symposium voor.
Thema van dat Symposium was "Klimaatverandering, een zee aan mogelijkheden!".Klimaatwerkplaatsen
 

Ook onze regio heeft te maken met het onderlopen van straten en tunnels, woningen en gebouwen bij hevige regenbuien. Met verzakking van niet onderheide woningen door droogte. Met hittestress in industriegebieden en verdichte stadscentra in de steeds heter wordende zomers. We zullen ons moeten aanpassen aan de verandering van het klimaat.

Maar hoe dan? Hoe denk je daarover? We gaan graag in gesprek met specialisten en werken graag samen aan de klimaatadaptatie strategie voor de regio. De uitnodigingen zijn op naam verstuurd. Op het Symposium X zullen de werkplaatsen laten zien en horen wat er tot dan toe is uitgekomen en kan je een bijdrage leveren aan het maken van de Regionale Klimaat Adaptatiestrategie.

Op de speciale pagina lees je er meer over.


De Alblasserwaard en Vijfheerenlanden vormen een prachtig en dynamisch gebied waar stad en land complementair aan elkaar zijn. Het is omgeven door rivieren en dijkring 16 en dat schept een hechte band. Wij zijn ons ervan bewust dat ons gebied kwetsbaar is voor droogte, bodemdaling, hevige neerslag en meer variabele aanvoer van water uit de rivieren en hogere verzilting van rivierwater en overstroming. Met de ons kenmerkende nuchterheid, degelijkheid en saamhorigheid - deels gevoed door de gezamenlijke strijd tegen het water – zetten wij samen de schouders onder klimaatadaptatie.

 

Molenlanden - Vijfheerenlanden - Gorinchem - Hardinxveld Giessendam - Sliedrecht - Papendrecht - Alblasserdam
Waterschap Rivierenlanden - Provincies Zuid-Holland en Utrecht - BlauwZaam