Terugblik:

 

Verbouwen voor de Bouw 

Van veeteelt naar vezelteelt
Bij onze gastheer agrariër Jan Versluis (en zoon Robert), Meerkerk

Van veeteelt naar vezelteelt 

De laatste jaren wordt de agrarische sector steeds belangrijker op het gebied van ´biobased bouwen´.
Daarmee is de agrarische sector een onmisbare schakel binnen
de Circulaire Bouwwereld . Dit alles vraagt om samenwerking tussen verbouwers, verwerkers en bouwers. Door het vormen van lokale (ver)bouwketens, zorgen zij voor het sluiten van verschillende kringlopen. Hierdoor zijn minder nieuwe grondstoffen, nutriënten, energie en water nodig. Dit alles heeft  grote invloed op de biodiversiteit, de bodem, de waterkwaliteit en op het
vermogen om water op te vangen en wateroverlast te beperken.

Maar hoe doe je dat als agrarisch ondernemer (verbouwer van vezelproducten), lokale industrie (verwerkers van vezelproducten
tot biobased bouwmaterialen) en biobased aannemers en
bouwers.

Jan en zoon Robert tussen de Zonnekroon (Foto Het Kontakt)

Lees ook het artikel in AGRO CHEMIE en het artikel op de site van Den Haneker


PROGRAMMA

  • 15.30 uur: inloop
  • 16.00 uur: welkom namens BlauwZaam door Hylke Wijnja met line-up
  • 16.10 – 16.30 uur: spreker Jan Versluis
  • 16.30 – 16.50 uur: sprekers Van Engen
  • 16.50 – 17.10 uur: rondje over het bedrijf
  • 17.10 – 17.30 uur: spreker Gerard de Winter over ketenvorming
  • 17.30 uur: afsluitende borrel en netwerk mogelijkheden

LOCATIE

Jan Versluis
Grote Kanaaldijk 18
4231 ZA  Meerkerk


Donderdag 26 januari was weer zo’n Bijzondere BlauwZame Bijeenkomst waar de energie van af spatte. Een vervolg op het symposium Circulair Netwerken, waar Jan Versluis al de ‘zonnekroon’ als (ver)bouwmateriaal al. Nu was hij onze gastheer. De bijeenkomst startte met een letterlijke en figuurlijke warme ontvangst van de 45 geïnteresseerden van bedrijven, gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties en burgers, op zijn bedrijf aan de Oude Kanaaldijk in Meerkerk.

Hijlke Wijnja heette ons, namens BlauwZaam, allen welkom. Jan vertelde over ‘het waarom en hoe’ van zijn bedrijfstransitie en welke kansen het biedt voor bedrijfsvoortzetting binnen het gezin.
Hij verbouwt een gewas dat zorgt voor meer biodiversiteit, gezondere bodem en waar je biobased verpakkingsmateriaal, balken en isolatiemateriaal mee kunt maken. Lees meer

Daarna vertelde Jan-Willem van Engen over zijn aannemersbedrijf en de ambitie om alleen nog maar biobased te bouwen. De uitspraak: “Ik doe niet meer mee met aanbestedingen” deed vele monden openvallen van verbazing. Lees meer
 

Gerard de Winter van Koncerna besloot de sessie met het verbinden van verschillende partijen om een start te maken met lokale circulaire ketenvorming rondom de zonnekroon. Zo werd een eerste aanzet opgezet van verbouwer(s), verwerker(s) en bouwers, die met elkaar een volgende stap willen gaan zetten. Lees meer

En tot besluit de netwerkborrel met hapjes. Er was duidelijk genoeg om over na te praten.
We kunnen spreken van een sfeerrijke, gezellige, inspiratievolle en leerzame Bijzondere BlauwZame Bijeenkomst. Wordt Vervolgd!


Opzet van een Bijzondere BlauwZame Bijeenkomst

Stichting BlauwZaam organiseert maandelijks en uiteraard indien de omstandigheden het toelaten een BBB. Een Bijzondere BlauwZame Bijeenkomst waar partners en geïnteresseerden elkaar op donderdagmiddag treffen op een bedrijfslocatie in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Waar ze door korte pitches van sprekers kennis kunnen opdoen over één van de vier thema’s van BlauwZaam. In het najaar vindt de jaarlijkse “moeder aller BBB’s” plaats: Het BlauwZaam Symposium.

Een BBB wordt georganiseerd door één van onze partners of geïnteresseerden in BlauwZaam en wordt ondersteund door de Commissie Communicatie & PR.
Nadat de gastheer de BBB geopend heeft volgen er presentaties, pitches en netwerkmomenten.