Laatste Nieuws
 

Zinvolle lessen uit de proef met waterinfiltratie

30 januari 2024

Een eerste opsomming die kan helpen bij de eventuele opschaling 

Alblasserwaard als proeftuin voor vernatting

Mooi Artikel in de "NIEUWEOOGST"

31 augustus 2023

Geen enkel veenweidegebied ontkomt aan bodemdaling en CO2-uitstoot. De huidige drooglegging komt daardoor steeds meer in de knel. De rijksoverheid dringt aan op vernatting, maar hoe is dat te combineren met landbouw?

Lees verder

Terug naar effecten van vernatting