Elke laatste donderdagmiddag van de maand:

Nou ja, niet elke donderdag. 8 keer per jaar. Acht Bijzondere BlauwZame Bijeenkomsten, elk bij één van onze BlauwZame Partners. Waarom? Netwerken is een belangrijk instrument voor BlauwZaam en haar partners. En netwerken groeien.

Want elke partner die een BBB organiseert nodigt zijn eigen gasten uit. Alle BlauwZamers natuurlijk (daar helpt onze Commissie Communicatie & PR uiteraard aan mee), zijn of haar klanten, toeleveranciers en stakeholders. En iedereen die geïnteresseerd is in het BlauwZaam denken en doen. Het overkoepelende thema van de BBB is: Hoe positioneert onze gastheer Duurzaamheid binnen zijn bedrijf met vooral een link naar één van de 4 BlauwZame thema’s:

  • BlauwGroen
  • Circulaire Economie
  • MensEnWerk
  • Het Nieuwe Bouwen

Hoe onze partner dat invult? Dat is de verrassing voor ons als gasten die middag. Een heldere uitleg over de insteek van de organisatie? Een rondleiding? Een noviteit op het gebied van duurzaamheid? Met een afsluitende borrel.

Informatie en zelf organiseren?
Meer informatie of je meteen al aanmelden om een Bijzondere BlauwZame Bijeenkomst te organiseren op jouw bedrijf of bij jouw organisatie? Neem contact op via de mail: info@blauwzaam.nl.

Aanmelden voor elke Bijzondere BlauwZame Bijeenkomst
Om zeker te zijn van geïnteresseerde gasten verzoeken wij je je voor elke bijeenkomst schriftelijk aan te melden. Waar en bij wie staat in de agenda in de rechterkolom aangegeven.