PRACHTLINT
 

Het Prachtlint – voorheen BlauwZaam Lint genaamd – is een lint dat de komende jaren in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zal ontstaan doordat lokale initiatiefnemers natuurlijke parels creëren.

De parels zijn bijvoorbeeld kleine percelen die bij- en vlindervriendelijk worden ingericht, waardevolle landschapselementen, duurzame initiatieven en andere karakteristieke elementen uit de streek. Een parel kan ook tijdelijk aangelegde natuur op ongebruikte gronden bvijvoorbeeld op bedrijventerreinen zijn.

Deze parels worden aan elkaar verbonden door bermen en kaden die ecologisch worden beheerd. Uiteindelijk zorgen we er zo samen voor dat er een vlinder- en bijenlint ontstaat dat loopt van Alblasserdam tot Leerdam (en zoveel mogelijk andere plaatsen).

Meer weten over Het Prachtlint: kijk op www.prachtlint.nlDOELEN EN RESULTATEN
 

Hoofddoel: 

Het vergroten van de biodiversiteit en aantrekkelijkheid van de regio door duurzaam ecologisch groenbeheer van het Prachtlint.

Met het Prachtlint streven we een aantal doelstellingen na:

  • Het mooier en kleurrijker maken van de streek  voor bewoners en recreanten;
  • Het versterken van de biodiversiteit, zodat het hier ook in de toekomst goed toeven is;
  • Het versterken van contacten tussen alle betrokkenen bij de streek (burgers, bedrijven, scholen, overheid, instellingen)
  • Laten zien dat we de handen uit de mouwen durven te steken en trots zijn op onze streek.

Zie voor verdere informatie: www.prachtlint.nlHet Prachtlint is gegroeid vanuit het initiatief Blauwzaam Lint.
Dat BlauwZaam Lint is allang niet meer  alleen van BlauwZaam. Het is inmiddels iets van de streek geworden en iedereen kan eraan  bijdragen. Daarom gaat het lint verder onder de naam 'Prachtlint', met een eigen website www.prachtlint.nl

Beheerconvenant
Om de doelen van het Prachtlint te realiseren isop 15 december 2015 een eerste Beheerconvenant afgesloten. De resultaten zijn daarin vastgelegd. We streven ernaar elk jaar het aantal deelnemers aan het convenant uit te breiden. Tot nu toe is dat steeds gelukt. Beheerconvenant 2021 als voorbeeld
 

Handleiding ecologisch beheer
Tevens is door de leden van het beheerconcennant een handleiding voor ecologisch beheer en andere relevante informatie over de aanpak gemaakt. 

 

Interesse in de Werkgroep Prachtlint en haar activiteiten. Of wilt u zich ook aansluiten? Neem contact op via mail met Richard Slagboom, projectleider Prachtlint (r.slagboom@kpnmail.nl)ORGANISATIES BETROKKEN BIJ HET BEHEERCONVENANT
 

- Aantjesprojecten
- Biodivers
- BlauwZaam
- den Hâneker
- Energiecoöperatie de Knotwilg
- Gemeente Gorinchem
- Gemeente Molenlanden  
- Gemeente Vijfheerenlanden
- Nationale Bomenbank
- Natuur en Milieufederatie Utrecht
- Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard
- Natuur-en Vogelwacht Vijfheerenlanden
- Oasen

- Provincie Utrecht
- Provincie Zuid Holland
- Utrechts Landschap
- Van der Bijl & Heiermann
- Vlinderstichting
- Waterschap Rivierenland
- Zuid Hollands Landschap

2020
- Gemeente Alblasserdam
- Gemeente Papendrecht
- Gemeente Krimpenerwaard
- Gemeente Sliedrecht
- Gemeente Hardinxveld-Giessendam

2021
-
Staatsbosbeheer
 


Het verslagKijk voor actuele informatie op www.prachtlint.nl