HET NIEUWE BOUWEN
 

Bij het Nieuwe Bouwen staat het respect voor mens en milieu voorop.
Bij duurzaam bouwen gaat het over een laag energieverbruik en gasloos.
En ook over het gebruik van duurzame materialen, de gezondheid van bewoners, circulair slopen, verantwoord watergebruik, het vergroten van de biodiversiteit.
Het Nieuwe Bouwen staat dus voor een integrale benadering.
De BlauwZaam thema’s BlauwGroen, Circulair, MensEnWerk en Het Nieuwe Bouwen komen dus in deze werkgroep bij elkaar.


 

WERKZAAMHEDEN
 

De overheid werkt momenteel aan de implementatie van de Omgevingswet. Dit geeft gemeenten een instrument om regels op te stellen voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving en goede omgevingskwaliteit. De werkgroep volgt deze ontwikkelingen met belangstelling en streeft er ook naar om op dezelfde manier de integrale duurzaamheid van bouw- en verbouwprojecten te realiseren.

Met name het circulair denken en doen in de bouwsector krijgt recent veel aandacht. Zo werd er een BBB georganiseerd met aandacht voor bouwproducten van schimmeldraden van paddenstoelen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een ‘Oogstkaart’ voor bouwmaterialen uit de Alblasserwaard en manieren voor het ‘Verbouwen van bouwmaterialen’.

Vanuit de overheid en agrarische ondernemers wordt er recent veel aandacht geschonken aan bodemdaling, lucht- en waterkwaliteit. Stikstof is het meest bekende voorbeeld hiervan wat bijna iedereen raakt in de bouwsector. Het inklinken van de veengronden en broeikaseimmissies komen hier nog bij in de Alblasserwaard. Dat werpt de vraag of de huidige vorm van landbouw op termijn houdbaar is maar anderzijds ook vooral hoe we onze karakterestieke, economische drager van de streek overeind kunnen houden. In de bebouwde omgeving zien we meer aandacht voor de aanpak van de bodem en het reduceren van stikstof-uitstoot in zowel de aanleg- als de gebruiksfase van gebouwen. De toename in de interesse voor houtbouw is hier een belangrijk voorbeeld van.

Het bouwen in hout als duurzame oplossing voor het klimaatprobleem is uitgebreid aan bod gekomen in een bijeenkomst van BlauwZaam. Bouwen in gecertificeerd hout is een duurzame en zeer fraaie oplossing voor het blijvend opslaan van CO2. In deze tijd van stikstofproblematiek is dit actueler dan ooit. In de VPRO documentaire Tegenlicht over houtbouw werd ingegaan op bouwen in CLT, massief houten constructieplaten van kruislings op elkaar verlijmde vloerdelen tot zeer grote platen van 15 cm dik. APHoutconstucties presenteerde hun omgang werkt met een nog duurzamere plaat: zonder lijm maar met speciale hardhouten schroeven die zichzelf blijvend vastzetten.

Tot slot neemt ook het belang van bewustwording en communicatie over klimaatverandering toe. Student Bart van der Sande deed uitgebreid onderzoek naar de bereidheid van ondernemers om hierin actie te ondermemen. Hij verdiepte zich in het klimaat en klimaatadaptatie. Ook gaf hij de gereedschappen mee aan ondernemers om te zien in hoeverre de klimaatverandering parten gaat spelen in gevallen van extreme hitte of extreme regenval.

Klimaatneutraal

BlauwZaam houdt zijn ambitie voor een klimaatneutrale regio. De aanvraag bij de provincie Zuid Holland  om hieraan mee te werken in de vorm van een Energieconvenant 3.0 hebben tot nu toe nog geen concreet resultaat opgeleverd.

Klimaatneutraal bedrijventerrein

BlauwZaam is betrokken bij de verduurzaming van het bedrijventerrein in Meerkerk. Met de ervaring die we in Leerdam hebben opgedaan wordt gewerkt aan het in kaart brengen van het energiegebruik met behulp van een energiescan. Ook met de uitbreiding van het bedrijventerrein wordt intensief meegedacht door BlauwZaam. Ambitie van de Zederikse politiek (nu VHL-politiek)  is een duurzaam energie-leverend bedrijventerrein. Ambitie hier is niet alleen te focussen op energie maar tegelijkertijd te zoeken naar natuur-inclusieve ideeën.DOELEN
 

Hoofddoel: 

De huidige generaties voorzien in hun behoeften van bouwen en wonen zonder (milieu)problemen door te schuiven naar volgende generaties.

Doelstellingen 2019 - 2024:

 • Duidelijk toepassen van de drie P's in de bouw.
 • Sociaal denken en doen: veilig, gezond, toekomstgericht qua generaties en passend bij vraag & bevolkingsontwikkeling en gebouwen passen in de omgeving.
 • Economisch denken en doen: Regionale samenwerking / gunning, eerlijkheid & vertrouwen, faalkosten beperken en elkaar werk gunnen.
 • Planeet beschermen: beperken van gebruik en verspilling materialen,duurzame bronnen benutten en eindige stoffen zuinig gebruiken.
 • Kennis en ervaring op het gebied van bouwen en wonen is uitgewisseld
 • Resultaten zijn bekend bij andere werkgroepen en onder de aandacht gebracht bij de partners en de regio.
 • Gebouwen passen in de omgeving.
 • Gebouwen zijn door te geven aan volgende generaties (herbestemming)
 • Alle deelnemers zijn Partner van Stichting BlauwZaam

Wanneer een bedrijf zich wil aansluiten, dan kan dit.
De werkgroep Het Nieuwe Bouwen heeft inmiddels een strategiedocument en een intentieverklaring opgesteld.LEDEN VAN DE WERKGROEP
 

 • Architektenburo Bikker BV uit Groot-Ammers
 • Gemeente Molenlanden
 • Home-Technics uit Uitwijk
 • DB Holding BV uit Nieuw-Lekkerland
 • Stout uit Hardinxveld-Giessendam
 • JongZeeuw architecten uit Tiel
 • Green4Solutions uit Gorinchem
 • Van Daalen uit Gorinchem
 • B. van der Graaf Engineering uit Hendrik-Ido-Ambacht
 • Ard Dunnink van Thuis in Bouwen uit Meerkerk


AFGERONDE ACTIVITEITEN