BlauwZaam Convenant Bouwen en Renoveren

27 juni - Convenant Circulair Bouwen en renoveren getekend

Dinsdagmiddag 27 juni 2023 zijn 7 bouwgerelateerde bedrijven uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden de uitdaging aangegaan om ervoor te zorgen dat circulariteit in de bouw over 3 jaar de gangbare praktijk is. Het startschot hiervoor was de ondertekening van het convenant ‘Circulair bouwen en renoveren’ van BlauwZaam. 
“Elk van de deelnemers aan het convenant is daar op een bepaalde manier al mee bezig”, aldus procesbegeleider Gerard de Winter. “Het convenant biedt echter een veilige bedding om kennis en ervaringen uit te wisselen en gezamenlijk tot nieuwe werkwijzen en innovatieve producten en diensten te komen die de transitie naar een circulaire wereld versnellen.” 
Tijdens de feestelijke ondertekening op het Ecopark in Groot-Ammers werden die eerste concrete ideeën voor innovaties al op tafel gelegd. Dat belooft wat! 


9 mei 2023: Vervolg convenant Circulair & Hergebruik Bouwmaterialen

Op 9 mei heeft BlauwZaam een 2e sessie belegd bij KoreNet Recycling te Groot-Ammers nav start bijeenkomst voor sluiten van Convenant Circulair & Hergebruik Bouwmaterialen. 
En met een mooi resultaat. Alle betrokkenen konden zich vinden in de ontwerptekst, en de voorwaarden om dit onderwerp breder in de markt te positioneren. 
Hét streven is om voor de as. bouwvakkantie het Convenant te ondertekenen, een gezamenlijk project in te brengen, en verbreding in de markt te zoeken. 
Aangesloten partners tonen veel enthousiasme en willen met dit thema echt aan de gang! 


 

Op 29 maart hebben een tiental partners van BlauwZaam uit de bouwketen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, zich over het nieuw convenant Circulair Bouwen gebogen. Met als doel om gedurende een bepaalde periode de transitie naar circulair bouwen in de regio te versnellen en  het aandeel hergebruik van bouwmateriaal, dat vrijkomt uit sloop en renovatie, te vergroten.  BlauwZaam gelooft dat een regionale samenwerking helpt om concrete stappen te maken. ‘Ons kent ons’ praat een stuk makkelijker.  De bijeenkomst vond plaats bij Urban Miners van Dura Vermeer te ’s Gravendeel. Deelnemers aan het convenant zijn o.a. BM van Houwelingen; Damsteegt Waterwerken; Dekker Kozijnen; Korenet; Lumeco, P.van Leeuwen; Stout; ThuisinBouwen; Timmer- en Aannemersbedrijf van de Graaf Organisatie is in handen Urban Miner (Dura Vermeer); Stichting BlauwZaam; Koncerna; Verdraaid Goed
We houden je op de hoogte