Samen terug kijken op 5 jaar BlauwGroenFundament

 

De start

 

 

Stichting Blauwzaam ontstond is 2010 met als doel de bevordering van een regionale, duurzame economie. Bedrijven, onderwijs en overheid trekken samen op door verantwoordelijkheid te nemen voor maatschappelijke vraagstukken. Voor de verschillende thema's in die duurzaamheidsbeweging werden werkgroepen opgericht. De aanloop naar het ontstaan van de waterwerkgroep was hiermee geboren. Na de officiële start in april 2015 volgden nog vele kennissessies. Het was uiteindelijk deze waterwerkgroep die het project BlauwGroenFundament indiende voor de Gebiedsdeal 4.

Op de volgende pagina's vindt u vele voorbeelden van kennissessies - workshops over water en groen.
 

 


BlauwGroenFundament

De activiteiten van dit project richten zich op 4 grote thema's:

 

  1. Klimaatverandering zichtbaar maken 

  2. Samen zoeken naar antwoorden op de vraag hoe we omgaan met het veranderende klimaat?

  3. Water is een sterk fundament van onze regio. Ondernemers en onderwijs werken samen aan "blauw-groene-opleidingen"

  4. Gebiedsgericht werken door aan te sluiten bij andere projecten uit GroenVerbindt

 

Door op een plaatje te klikken kan je lezen hoe we deze 4 kernthema's vorm hebben gegeven.

 Lees verder over de toekomst van de regio

 

Hoe nu verder? Het waarborgen van continuïteit
Experimenteren, communiceren, samen verder, nieuwe dynamiek

 

 

Het project is weliswaar ten einde, maar het is belangrijk, dat we ook voor de toekomst verder gaan.