BlauwZaam werkt met een heldere missie

Stichting BlauwZaam neemt samen met ondernemers, overheid, onderwijs en organisaties initiatieven voor het verduurzamen van de regio zodat het voor iedereen goed werken, wonen en recreëren is.
 

Algemene doelen

  1. Bevorderen van een regionale, duurzame economie waarin bedrijven, onderwijs en overheid samen optrekken.  
  2. Initiëren van een groener bewustzijn door verantwoordelijkheid te nemen op maatschappelijke problemen en door mensen samen te brengen bij te dragen aan het oplossen daarvan. 
  3. Samen werken aan een betere leefomgeving, voor nu én voor later. Hierbij houden we rekening met een optimale balans tussen mens, milieu en maatschappij.
  4. Blauwzaam te laten uitgroeien tot een brede regionale “duurzaamheidsbeweging”.