In dit blok:

BlauwZaam werkt met een heldere missie

Stichting BlauwZaam neemt samen met ondernemers, overheid, onderwijs en organisaties initiatieven voor het verduurzamen van de regio zodat het voor iedereen goed werken, wonen en recreëren is.
 

Strategie

Die doelen bereikt BlauwZaam door: 

 1. Het nemen van initiatieven
  1. Organiseren van netwerkbijeenkomsten die inspireren, waar kennis wordt gedeeld en die samenwerking stimuleren.
  2. Meedoen aan campagnes, acties externe initiatieven.
  3. Jonge mensen betrekken bij de duurzaamheidsthema's.
  4. Verdere professionalisering van de Merkwaarde Blauwzaam.
 2. Samen te werken 
  1. Partners geven het goede voorbeeld en zetten hun netwerk in, zodat gewenste ontwikkelingen worden versneld.
  2. Communiceren met passie en positiviteit, gefocust op successen, kansen en oplossingen.
  3. Het verbinden van de 4 O's : Ondernemers, Overheid, Onderwijs en Organisaties. 
  4. Op zoek gaan naar dromen van mensen én hen helpen deze om te zetten naar de praktijk.
 3. Structuur en inhoudelijke ontwikkeling
  1. Inzetten op de 4 thema's en hun werkgroepen, die door de expertise van de Commissies daarbij worden ondersteund. 
  2. Het initiëren van projecten en werven van budget hiervoor.