HOE NU VERDER?

Experimenteren, communiceren, samen verder, nieuwe dynamiek

 

 

Om het project een zet te geven was ondersteuning nodig. De partijen die onderdeel zijn van de waterwerkgroep waren van harte bereid te investeren in het project. Nieuwe coalities en de andere manier van denken veronderstellen een co√∂rdinatie, een plek om te experimenteren en de nieuwe resultaten te communiceren. Door met de provinciale overheid in de vorm van een gebiedsdeal een alliantie aan te gaan ontstond een heel nieuwe dynamiek. Door in de gebiedsdeal partijen te verbinden kon die samenhang wel worden gemaakt. Een samenhang vanuit de focus Water met juist die andere partijen was een geweldige kans.  Het hele ecosysteem moet in balans komen. Door ervaring op te doen ,gesteund door een enthousiaste overheid en veel vrijwilligers die met een nieuwe blik naar de regels kijken en  partijen de ruimte geven om creatief te denken en duurzaam te produceren zijn er o.i. prachtige ontwikkelingen waar te nemen.

De Stichting heeft tijdens de loop van het project steeds gekeken of we ook kunnen waarborgen, dat na de ondersteuning initiatieven op eigen benen en/of in samenhang met andere projecten verder konden. Volgens ons is dat aardig gelukt.


 

Wat loopt door? 
 

Klik op de plaatjes en denk mee in de nieuwe projecten die zijn gestart of staan op het punt te starten.


Terug naar de startpagina van BlauwGroenFundament