Partner van BlauwZaam: Alvast bedankt voor je steun!

Blauwzaam zoekt Partners
BlauwZaam ontplooit activiteiten om de meest duurzame regio van Nederland te ontwikkelen! Dat doen we op een professionele manier en graag samen met jou!

De Stichting BlauwZaam: Resultaatgericht aan de slag
Begin 2010 is het fundament gelegd voor de Stichting BlauwZaam. Vanuit liefde, respect en bewogenheid voor de regio, natuur, mensen die er wonen en werken werd er nagedacht over een beweging die ondernemers aan duurzaamheid verbindt.
Inmiddels is dit initiatief uitgegroeid tot een brede “duurzaamheidsbeweging” in de regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden. Door een groot aantal ondernemingen, organisaties en gemeentes wordt inmiddels actief deelgenomen aan diverse activiteiten binnen verschillende werkgroepen, symposia, kennissessies etc.

Mede dankzij de ondernemers en de overheid heeft BlauwZaam inmiddels een aantal prachtige resultaten geboekt en is BlauwZaam ondertussen een merk in de regio. Deelnemers ervaren positieve veranderingen en creëren meer onderscheidend vermogen voor hun organisatie.

Verder ontwikkelen en professionaliseren kost geld. 
Om alle activiteiten meer te structureren en te professionaliseren doen wij een beroep op alle ondernemers uit de regio. BlauwZaam wil haar doelstellingen blijven realiseren en samen werken aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat vraagt om de nodige professionalisering van onze Stichting.

Wij weten dat jij warm betrokken bent bij het werk van BlauwZaam en is voor jou de toegevoegde waarde van BlauwZaam voor jouw organisatie en onze regio inmiddels geen vraagteken meer. Met jou als Partner van BlauwZaam maak je het ons mogelijk door te groeien en ons nóg meer in te zetten voor een BlauwZame toekomst.

Wordt Partner van BlauwZaam
Wordt Partner van BlauwZaam met een jaarlijkse financiële bijdrage van minimaal € 250 per jaar exclusief BTW.

ANBI CERTIFICAAT
Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. 

Waarom die BlauwZame professionalisering
Het succes van BlauwZaam maakt dat de claim op vrijwilligheid nu te groot wordt. Om de continuïteit van onze Stichting te waarborgen zullen een aantal functies als secretariaat, webmaster en financiële functie (gedeeltelijk) beloond gaan worden. Dit zal BlauwZaam ongeveer € 20.000 op jaarbasis kosten. Daarnaast ontkomen we door de groei van de Stichting helaas niet aan (hogere) kosten voor het organiseren van evenementen en bijeenkomsten, merkbewaking en communicatie- en promotiekosten. In totaliteit is jaarlijks minimaal € 25.000 nodig. 

Wat het partner zijn meegeeft
Partner van BlauwZaam geeft je exclusiviteit en een meer speciale status; Partner van BlauwZaam staat voor een deugdzame, duurzaam verantwoorde onderneming. Daarnaast neem je verantwoordelijkheid voor jouw integrale en positieve bijdrage aan het BlauwZaam denken en doen in onze streek. Als Partner van BlauwZaam heb je toegang tot het groeiende netwerk van bedrijven en organisaties met duurzaamheidsambities en je onderschrijft hiermee tevens een aantal duurzaamheidsuitgangspunten.

Voordelen onder meer:

  • Inspirerende en informatieve netwerkbijeenkomsten
  • Elk jaar organiseert de stichting een symposium. Het partnership geeft recht op één gratis toegangsbewijs per deelnemende organisatie ter waarde van ca € 98,50 excl. BTW
  • Het is toegestaan het logo van “BlauwZaam” te gebruiken voor alle (digitale) uitingen
  • Deelnemen aan social media waaronder facebook en twitter
  • Gebruik maken van de kennis van de diverse werkgroepen en werkgroepdeelnemers

Daarnaast wordt blijvend gewerkt om voor jou als partner nog meer voordelen te ontwikkelen zoals het profileren van jouw organisatie via onze website.