Partner aanmelding

AANMELDFORMULIER

ALGEMEEN:
captcha
FACTUURADRES:
GEGEVENS CONTACT:
BEZOEKADRES:
Akkoordverklaring
Door middel van verzenden en akkoord gaan met dit formulier onderschrijven wij de genoemde duurzaamheidsuitgangspunten zoals genoemd op de BlauwZaam website. Wij zullen de bijdrage ad € 250 jaarlijks voldoen, rekening houdend met jaarlijkse indexatie van het sponsorbedrag.
WIJ MAKEN JOURNALISTIEK GEBRUIK VAN FOTO’S

Tijdens alle bijeenkomsten en evenementen die Stichting BlauwZaam organiseert worden foto’s gemaakt. Zowel portretfoto’s als overzichtfoto’s. Deze foto’s gebruikt Stichting BlauwZaam slechts om journalistieke redenen en kunnen afgebeeld worden op de website www.blauwzaam.nl om indrukken te geven van wat Stichting BlauwZaam organiseert en om opgedane kennis door te geven.
Met de website maakt Stichting BlauwZaam aan het publiek bekend zaken als informatie, meningen en ideeën, de grondslag is vrije nieuwsgaring. Mocht je bezwaar hebben dat foto’s van jouw worden gebruikt voor deze doeleinden dan verzoeken wij je vriendelijke dit kenbaar te maken via info@blauwzaam.nl onder bekendmaking aan welk evenement of welke bijeenkomst je deelneemt.