SYMPOSIUM XI

27 oktober 2022 (13.30 - 19.30 uur)

Het jaarlijkse BlauwZaam Symposium:

CIRCULAIRE NETWERKEN

MET GASTSPREKERS JAN ROTMANS - Omarm de chaos - en Thirza Monster


Locatie: Zalen- en partycentrum De Til, Breestraat 1, 3381 BS Giessenburg

De circulaire economie heeft tot doel duurzamer met grondstoffen om te gaan door deze langer en hoogwaardiger te blijven gebruiken.
Daarvoor zijn circulaire netwerken van groot belang.
Deze zijn weer opgebouwd uit circulaire ketens (ook wel circulaire ketenprojecten genoemd).
In een circulair ketenproject werk je met andere ondernemers samen om een product- of materiaalketen circulair te maken.
Het gaat hierbij om het circulair ontwerpen, produceren en organiseren van processen, diensten en businessmodellen
door de verbouwers, verwerkers, verkopers en verbruikers van het circulaire netwerk.
In onze regio zijn verschillende circulaire ketenprojecten in uitvoering en ontwikkeling.
Met het Symposium XI wil BlauwZaam, samen met ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en onderwijs, het circulaire netwerk naar een hoger niveau brengen.

Dagvoorzitter: Diderik van BeusekomProgramma Symposium: Circulaire Netwerken

- Inloop 13:30 uur.

- Jan Rotmans: 'Omarm de chaos’;  De transitie naar circulaire ketens en verdienmodellen voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

- Thirza Monster en regionale initiatieven; Aan de hand van een casestudie en pitches van regionale ondernemers maakt Thirza Monster het vormen van circulaire ketens concreet en brengt ze samen met de aanwezigen de vorming van regionale circulaire netwerken naar een hoger niveau.

   - Casestudie; Hergebruik van bestaand (bouw)materiaal.

   - Pitches en Actietafels
      - Hergebruik van bestaand (bouw) materiaal
      - Bouwmaterialen van eigen bodem
      - Circulaire voedselketens

   - Onderwijs en Overheid; Op welke wijze kunnen zij ondersteunen?

 -  Opbrengst en vervolgstappen

 -  Netwerkmaaltijd

Het BlauwZaam Symposium XI wordt mede mogelijk gemaakt dankzij

de Werkgroep Symposium XI:

 • Aad den Boer (AdB Beheer)
 • Joris van der Gun (Blauwe Hotspot Yuverta)
 • Ton Schüller (BlauwZaam)
 • Gitta Spruit (Waardlanden)
 • Hijlke Wijnja (BlauwZaam)
 • Gerard de Winter (Koncerna)


en de samenwerking tussen de ondernemers-partners van BlauwZaam en

 • gemeente Gorinchem
 • gemeente Molenlanden
 • gemeente Sliedrecht
 • gemeente Vijfheerenlanden
 • de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
 • Staatsbosbeheer
 • Waterschap Rivierenland
 • onderwijspartners Yuverta, De Blauwe Hotspot en Davinci-college

Zelf een iniriatief inbrengen?

Verbouwers, verwerkers, verkopers en verbruikers; We nodigen je met plezier uit tijdens het Symposium sluitende circulaire ketens op te zetten. Gezamenlijk de handen ineen slaan werkt daarbij als een katalysator. Neem contact op met info@blauwzaam.nlen wij maken plek voor jou!

 

Prof. dr. Jan Rotmans

Prof.dr.ir. Jan Rotmans is een maatschappelijk gedreven en bevlogen wetenschapper, met ruim 250 publicaties op het gebied van klimaatverandering, global change modellering, duurzame ontwikkeling, transities en systeeminnovaties en 30 boeken op zijn naam. Jan is een internationale autoriteit op het gebied van transities en duurzaamheid. Hij is één van de grondleggers van het vakgebied transitiekunde.
Hij is initiator van tal van maatschappelijke initiatieven, waaronder Urgenda, Zorgeloos, Nederland Kantelt, de Gideonsbende en TeamNXT. Naast topwetenschapper is hij ook activist, zogenaamd 'scientivist'.

Naast zijn wetenschappelijk werk (lokaal, nationaal en internationaal) wil hij ook een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de samenleving. Daarvoor is een radicale omslag, een transitie, noodzakelijk. 

Bevlogen werkt hij aan een gezonde, eerlijke én duurzame samenleving. Hij is de progressor die de vertaalslag weet te maken van de theoretische transitiewetenschap naar concrete acties en adviezen voor bedrijven, overheden en organisaties in binnen- en buitenland.

Met zijn kennis wil hij graag als het ware de spelregels opstellen voor hoe dat moet, zodat daarna creatievelingen uit alle hoeken van de maatschappij daarmee aan de slag kunnen.

Thirza Monster

Thirza Monster van 'www.startmet8.nl' helpt teams die zich met een duurzame transitieopgave bezighouden om een stevig basiskamp te vormen – met behulp van de natuur, het ijsbergmodel en 8 basisprincipes – om met welke uitdaging dan ook om te gaan. 


Wat: SYMPOSIUM XI Circulaire Netwerken
Waar: Zalen- en partycentrum De Til, Breestraat 1, 3381 BS Giessenburg
Wanneer: Donderdag 27 oktober 2022
Tijd: Inloop 13.30 uur. Netwerken en maaltijd 19.30 uur.