SYMPOSIUM XII

Het jaarlijkse BlauwZaam Symposium:

donderdag 26 oktober 2023

Met unieke ervaringsmomenten op zaterdag 14 oktober

 

WAARD OM TE ONTDEKKEN
 

Binnen de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is veel dat het waard is om te ontdekken. Al zwervend door het landschap kom je veel authentieke dorpskernen en elementen tegen die voor velen nog onbekend zijn. Veel betrokken inwoners en ondernemers zijn dagelijks bezig al dat moois voor de bezoekers te ontsluiten.


BlauwZaam, Den Hâneker en het Gebiedsplatform Alblasserwaard Vijfheerenlanden hebben gezamenlijk het initiatief genomen om het Symposium XII dit jaar te houden met als thema Waardevol Toerisme. Diverse vormen van recreatie die passen bij de authenticiteit en het ecosysteem van de streek worden voor het voetlicht gebracht. Wij geloven dat een breed gedragen visie op beleving van het landschap van groot belang is voor de toekomst van de streek. Wat goed is voor de bewoners is goed voor de bezoekers!

We organiseren het Symposium op donderdag 26 oktober 2023 met een inloop vanaf 15.00 uur.
Het programma start om 15.30 uur. Met elkaar willen we nadenken over recreatie passend bij die authenticiteit en dat ecosysteem en hierop een visie met elkaar te ontwikkelen. Iedereen die hieraan een bijdrage kan en wil leveren is van harte welkom op Yuverta, Chr. vmbo te Ottoland, B 140.

Alle deelnemers krijgen op zaterdag 14 oktober 2023 de gelegenheid om vanaf 14.00 uur zelf kennis te maken met het moois dat onze streek te bieden heeft met vijf unieke ervaringsmomenten. Verspreid door de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden hebben we vijf bezoekadressen gevonden die graag meer laten zien en vertellen over hun pareltje. Als deelnemer kan je één van deze 5 ervaringsmomenten kiezen: Den Donk, Nieuwpoort, Symbiose, het Wiel van Bassa en Museum het Voorhuis. De ervaringsmomenten starten alle vijf om 14.00 uur.

Programma Symposium XII:
 

15.30 uur - Inloop met koffie/thee en een streekproduct. De deelnemers geven via “geeltjes” terug wat het bezoek van het ervaringsmoment op 14 oktober  hen waard was en wat ze ervan geleerd hebben.
16.00 uur - Opening door de dagvoorzitter Jan Arie Koorevaar. Hierbij komt hij terug op de ingeleverde “geeltjes”.
16.15 uur - De gastvrouwen/heren van de parels vertellen iets over hun passie en werkzaamheden in de A5H. Interview door de dagvoorzitter.
16.40 uur - Verbindende lezing vanuit de parels naar het gehele gebied om duiding en inzicht te geven over de authenticiteit en het ‘ecosysteem’ van de A5H. Hierbij moet ook het omdenken naar voren komen voor de transitie naar morgen.
17.00 uur - Visievorming vanuit Den Hâneker. Een korte inleiding door het bestuur van Den Hâneker, waarna we samen met de bezoekers concreet aan de slag gaan.
17.30 uur - Bijeenbrengen en samenvatten van de opbrengsten door de dagvoorzitter en het bestuur van Den Hâneker.
17.45 uur - Diner: proeverij van streekproducten.


BlauwZaam Symposium XII

Datum: 26 oktober 2023, met voorafgaand op zaterdag 14 oktober een ervaringsmoment (aanvang 14.00 uur op de genoemde locatie)
Tijd: Aanvang 15.30 uur met rond 18.00 uur een diner
Locatie: Yuverta Chr. vmbo Ottoland (de Bossekamp)
Titel:Waard om te ontdekken! De Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
Doel: Recreatie passend bij de authenticiteit en het ecosysteem van de streek voor het voetlicht brengen
Dagvoorzitter: Jan Arie Koorevaar, fractievoorzitter CDA Molenlanden


De Ervaringsmomenten

Zaterdag 14 oktober 2023 – 14.00 - 15.30 uur

Alle deelnemers aan het Symposium XII krijgen op zaterdag 14 oktober 2023 de gelegenheid om vanaf 14.00 uur zelf kennis te maken met het moois dat onze streek te bieden heeft. Verspreid door de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden hebben we vijf bezoekadressen gevonden die graag meer willen laten zien en vertellen over hun pareltje. Als deelnemer kan je kiezen tussen: Den Donk, Nieuwpoort, Symbiose, het Wiel van Bassa en Museum het Voorhuis.

We vinden het belangrijk dat de deelnemer iets gaat ervaren van de authenticiteit, cultuur en identiteit van de regio. Dus kleinschalig, gericht op de beleving en authentiek. Wat goed is voor de bewoners is goed voor de bezoeker. Niet de commercie maar de beleving moet voorop staan. De dorpskernen moeten leefbaar en vitaal blijven/worden.     

De Donk in Brandwijk

We wandelen via De Donk langs de kade richting het Broekse Boerderijtje en naar de Donkse brug. Over de Donkse brug en via de Streefkerkse Achterdijk weer terug. Onderweg stoppen we regelmatig om wat te vertellen en te laten zien en nemen we u mee in de historie van De Donk.

Adres voor de navigatie: Donkseweg 2, 2974 LG Brandwijk

Nieuwpoort

Een rondwandeling door Nieuwpoort laat een vestingstadje zien, dat haar vorm dankt aan de inzichten die in de 17e eeuw heersten over de verdediging van Holland. Binnen de bebouwing zijn een aantal rijksmonumenten te bezichtigen, waaronder Stadsboerderij Vredebest, de laatste actieve stadsboerderij. Nieuwpoort is een plek die zich leent voor zgn. Slow-Tourism, waar op een ontspannen wijze, in klein gezelschap, voor de geïnteresseerde bezoeker veel te zien is.

Adres voor de navigatie: Binnenhaven 24, 2965 AC Nieuwpoort

 

Museum het Voorhuis

Je gaat met het bezoek aan deze voormalige boerderij terug in de tijd en beleeft het boerenleven uit lang vervlogen tijden. Een bezoek aan de kaasmakerij, het stoephok en de nog werkende kuiperij maken het plaatje compleet. Het museum zet ook in op een actieve beleving voor kinderen.

Adres voor de navigatie: Koekoekspad 1, 2972 BM Bleskensgraaf

Tiendweg Noordeloos en Symbiose

Een prachtige wandelroute, duurzaamheid, verantwoorde voedselproductie, korte ketens, verbinding van stad en platteland en met jou. Symbiose heeft op deze onderwerpen een prachtig antwoord gevonden en laat je daar graag kennis mee maken.

Adres voor de navigatie: Nieuwendijk 10a, 4225 PE Noordeloos

Wiel van Bassa

Het Schoonrewoerdse Wiel ontstond na een doorbraak van de Diefdijk in 1573. Het Wiel (13 hectare) ligt aan de westzijde van de Diefdijk, even buiten Schoonrewoerd. Bewoners noemen de waterplas ook wel ‘Wiel van Bassa’ of ‘het Kruidhofwiel’. Rondom de plas vind je smalle rietkragen, hooilanden en boomgaarden. We koesteren er de traditionele hoogstambomen, die op veel andere plekken uit het landschap verdwenen zijn.

Adres voor de navigatie: volgt