Verslag: Bijzondere BlauwZame Bijeenkomst 26 september 2019 bij Kaas- en zuivelboerderij Kuiper, Heideweg 2 in Giessenburg

 

met presentaties van Seppe Salari over insecenteneiwitten én met Peter Heikoop over hoe wij met drukdrainage inklinken van de veenbodem kunnen tegengaan.

 


 

Gastheer Jan Kuiper

Jan vertelde over het ontstaan en de groei van zijn bedrijf. Komende uit de lintbebouwing van Giessenburg vertrokken na de ruilverkaveling naar de plek aan de Heiweg 2.  Hier heeft hij met zijn vrouw en vier kinderen het bedrijf opgebouwd en steeds weer aangepast aan de veranderende omstandigheden. Op dit moment bestaan de werkzaamheden als veehouder uit het melken van de koeien, het aanleveren van de melk voor de kaasmakerij. Belangrijk stuk van de werkzaamheden bestaat uit het aan bezoekers laten zien van de boerderij. Hij ontvangt ze in de zaal waar wij ook vandaag te gast mochten zijn. Op een vraag of één van de kinderen het bedrijf gaat voortzetten antwoordde hij met een gul JA.

 

Seppe Salari (WUR plant science & entomologie)

Kaas- en zuivelboerderij Kuiper haalde het nieuws met het bericht dat zij binnenkort gaat beginnen met een innovatief project, in samenwerking met het bedrijf InsectoCycle, genaamd FeedBackFarm. In dit project wordt onderzocht door Seppe en zijn bedrijf InsectoCycle hoe reststromen van de boerderij en uit de omgeving door insecten(zwarte soldatenvliegen) omgezet kunnen worden in insecteneiwitten. Dit insecteneiwit kan vervolgens als krachtvoer in pluimvee- en varkensvoer verwerkt worden. Larven van de zwarte soldatenvliegen vormen straks de nieuwe grondstof voor al ons veevoer. Samen met maatschap Kuiper én ondersteund ontwierpen zij het innovatieve proefproject FeedBackFarm. Begin 2020 gaan ze van start.

Zwarte soldatenvliegen ter bescherming van de oerwouden in Brazilië.
Einddoel van dit project is de vervanging van soja. Soja is op dit moment bij de meeste veehouderijen een belangrijk onderdeeel van het krachtvoer. Met dit innovatieve produkt kunnen hopelijk de voor de natuur zo belangrijke oerbossen in het Amazonegebied gespaard blijven.

Presentatie over het project.

 

Peter Heikoop (biologisch veehouder te Nieuwland)

Proefproject hogere waterstand. Er is de laatste tijd veel te doen over de te lage waterstand in onze veenweidegebieden. Door de extra bemaling klinkt de grond in het veenweidegebied steeds verder in. Met alle gevolgen voor de mens, de biodiversiteit en het klimaat. Het veen verdroogt en levert broeikasgassen die veel meer schade doen aan het milieu dan CO2. Drukdrainage lijkt een goede oplossing. Sinds enige tijd worden gesprekken gevoerd met Waterschap Rivierenlanden om hier in de Vijfheerenlanden en Alblasserwaard met een drietal proefprojecten te gaan starten. Peter Heikoop van biologische boerderij de Groene Geer in Nieuwland is er één van en geeft tijdens deze BBB de meest recente informatie.

Presentatie

 

Intermezzo

Op een BBB is altijd de mogelijkheid om in een pitch aandacht te vragen voor een evenement, een innovatie, een leuke gebeurtenis, .....

Piet Spruitenburg, mede oprichten van Blauwzaam en kartrekker van de werkgroep Familiebedrijven nodigde de zaal uit om goed na te denken over de invloed van ouders op de school- en beroepskeuze. Met name in familiebedrijven is de opvolging een belangrijk gesprekonderwerp aan de familietafel. Piet nodigde de aanwezigen uit om 20 november vrij te maken in hun agenda en te komen naar een mooie bijeenkomst met dit thema. 

 

 


 

Opzet van een Bijzondere Blauwzame Bijeenkomst

Stichting BlauwZaam organiseert elke laatste donderdag van de maand (met uitzondering van de vakanties) een BBB.
Een BBB wordt georganiseerd door één van onze partners of geïnteresseerden in BlauwZaam en wordt ondersteund door de Commisie Communicatie&PR.

Een BBB start om 16:00 (15:30 Inloop) en eindigt om 18:00 uur.

Nadat de gastheer geopend heeft volgen er presentaties, pitches en netwerkmomenten.