Verslag Bijzondere BlauwZame Bijeenkomst: Symposium IX

Donderdag 31 oktober 2019 was de dag van het alweer 9e BlauwZame Symposium. Dankzij de medewerking en samenwerking van en met de Gemeente Gorinchem is het Symposium meer dan een succes geworden. Ruim 130 deelnemers genoten van de locatie, de sprekers en het netwerken. Vooral van de inhoud van het Symposium: Het Nieuwe (Ver)Bouwen en wij zetten Rolia Wiggelinkhuijsen in het zonnetje, na negen jaar ons scheidend bestuurslid en mede-oprichter.

Dagvoorzitter Jan Brand introduceerde vol vuur en verve de sprekers, maakte schitterende bruggen van onderwerp naar onderwerp en zette en passant Rolia met regelmaat in het zonnetje. Jan heeft zelf een bevlogen en inspirerende periode in de architectuur gekend en heeft diverse projecten gerealiseerd. Hij introduceerde het thema van de dag: Het Nieuwe (Ver)Bouwen.


Gastheer van het Symposium IX was Eelke Kraaijeveld, Wethouder Duurzaamheid & Energietransitie, Gemeente Gorinchem. Hij onderstreept het belang van duurzaam bouwen en vooral duurzaam verbouwen voor de gemeente en in het kader van de RES.

Daarvoor presenteerde hij aan de symposiumgasten de bouwstenen voor de concept RES, de Regionale EnergieStrategie Alblasserwaard. In zijn presentatie behandelde hij drie essentiële zaken: de potenties van de lokale energiebronnen, de actuele initiatieven en de kansen.

- Presentatie -


Sander Ros, directeur van Roos Ros Architecten, lichtte zijn 4 richtingen toe: er komen 4 nieuwe richtingen in de architectuur: Archinauten, ArchICTen, Archi-energisten en Archilogen nemen onze wereld over. Dat licht Sander overduidelijk toe in zijn presentatie met als titel 'HEALTHY & FUTUREPROOF'.

Sander poneert vier stellingen: 1) “Within the next 50 years architects are no longer needed”, de weg naar ARCH.I.T, de tijd dat gebouwen ontworpen worden door de computer. 2) “From this moment on, it’s mandatory to build circular. In the future we cvan only harvest our building materials from what we build today”,  de weg naar ARCHI-OLOGIST. 3) “In 50 years time the world is at our disposal and comes to us, in stead of us going to the wordl”, de weg naar ARCHI-NAUT en tenslotte 4) “It is five past twelve… we can only save the world by planting many trees. Building green is a must!”, de weg naar ARCHI-ENERGY.

- Presentatie -


Marije Buursink spreekt over de Groene Beweging binnen Poort6, het verandermanagement waarbij  rekening wordt gehouden met internationale en landelijke afspraken. En zij legde uit hoe: door met haar Woningcorporatie Poort6 zeer dicht bij haar huurders te staan en hen betrekken in het veranderproces.

Helga de Leur ‘maakte ons ‘ wakker is een uitspraak waar Marije trots op is. Dankzij de steun kwam het besef dat morgen vandaag al start en dat het noodzaak is de footprint te verkleinen. Dat doe je samen, samen met je huurders, samen met de samenleving in Gorinchem.

En samen groeien de partijen van een EGO gerichte visie naar een ECO gerichte visie. Een nieuwe strategische koers die uitgaat van maatschappelijke waarde en die bereikt wqordt door samenwerking met de groene ambassadeurs: de inwoners van Gorinchem.

- Presentatie -


Jan Nederveen, directeur nieuwbouw Klimaatservice Holland, liet aan de hand van vier sprekende voorbeelden zien hoe je op een zeer duurzame manier kunt VERbouwen om te komen tot een duurzame pand.

Het kantoorgebouw van Voogd & Voogd, het voormalige Burgerweeshuis waarbij de erven van de architect Aldo van Eyck nogal wat eisen hadden, het bedrijfspand van De Jong Duke en kantoorgebouw De Walvis

Daarbij vertelt hij dat zijn organisatie uitgaat van de Trias Energetica: 1) Beperk de energievraag. 2) Gebruik duurzame energie en 3) Gebruik fossiele brandstof efficiënt.

- Presentatie -


Om 15.30 uur startte Martin de Winter van Hokra zijn forumdiscussie. Martin had met de specialisten Evert-Jan Reemst, Josia Bikker, Egbert de Jong, Peter Willems en Cees den Otter de perfecte forumleden. In een inspirerende sessie waarbij het publiek werd meegetrokken in de discussie, werden diverse stellingen en standpunten behandeld.

Zelfs zeer confronterernde standpunten. Zo pleitte het ene forumlid voor het aanbrengen van optimale isolatie terwijl een ander forumlid juist pleitte om niet te isoleren en de natuur haar werk te laten doen. In elk geval is één ding overduidelijk voor iedereen: het is laat en absoluut tijd voor verandering.


Traditioneel zijn de zeepkistensessies tijdens de Symposia. Een ieder krijgt de kans in het kort iets te vertellen over zijn of haar duurzame initiatief.

Als eerste greep Sjaak Kreeft de kans. Sjaak is schoolleider onderwijs op het Wellantcollege Ottoland. Wellant is op zoek naar partners om het schoolgebouw in Ottoland duurzamer te maken. De vraag van de dag: wie steunt Wellant Ottoland.

Interesse? Mail Sjaak: i.kreeft@wellant.nl

De nieuwe stagiair van BlauwZaam, Bart van der Sande, was de tweede in de rij. Bart is stagiair bij het Thema BlauwGroen en studeert momenteel Landscape & Environment Management aan de Hogeschool Inholland in Delft. Tijdens het Symposium lichtte hij, staande op de zeepkist, het onderwerp van zijn stageonderzoek toe.

Meer over Bart


Met zijn ‘zeepkist presentatie’ zette Fabio Pisano ons allen aan het denken. Fabio presenteerde Sunbound, een samenwerkingsverband tussen Croonwolter&dros en Switch Energy. Samen zijn zij dé expert in technische en financiële engineering. Met de zon als bron realiseren zij slimme energiesystemen.

Het energielandschap verandert. Onze samenleving neemt afscheid van grijze energie en zoekt naar groene alternatieven. Zonne-energie is zo'n alternatief: het is schoon, betrouwbaar, goedkoop én schaalbaar.

Fabio toont aan dat gebouwen energie-opwekkers worden en daarmee onderdeel van de elektrische infrastructuur van de toekomst. Met een zonnepark, laadpalen en opslag. Als delen van een lerend systeem. Door het realiseren van slimme energiesystemen wordt de rekening niet bij volgende generaties gelegd.

- Presentatie -


Als rode draad liep door het Symposium het feit dat Rolia Wiggelinkhuijsen haar Bestuursfunctie heeft overgedragen aan Ton Schüller. Zij werd aan het begin van het Symposium bedankt door het bestuur en de gemeentes, aan het eind door haar eigen leden van de Commissie Communicatie & PR.

En zij geeft een eigen presentatie als dank waarin zij ingaat op haar dromen uit 2010 en haar visie: ‘Think global, act local’, zorg voor pioniers als Rolia zelf die de kans krijgen te kunnen pionieren, zorg voor een verandering die gemanaged wordt, een onderneming als BlauwZaam die groeit, stel orde op zaken naar succes en vooral…

… DROOM BLAUWZAAM !

- Presentatie -