Sander Ros

Directeur Roosros architecten, Oud-Beijerland

Sander Ros is directeur-architect van RoosRos Architecten.
RoosRos Architecten is een landelijk werkend, fullservice architectenbureau met ruim zestig medewerkers. RoosRos wil goede en hoogwaardige architectuur realiseren die aansluit bij de wensen van de opdrachtgever en die past in de context. Zij combineren jarenlange ervaring en deskundigheid met positieve nieuwsgierigheid en ambitie. Voor RoosRos is iedere opgave uniek.
RoosRos voelt zich verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving. Vanuit deze visie op rentmeesterschap streven zij naar gebouwen die gezond en toekomstgericht zijn.
 
Voor vandaag én morgen
RoosRos staat voor Respectvol Rentmeesterschap.  We voelen ons verantwoordelijk voor een leef-, woon- en werkomgeving die bijdraagt aan het welbevinden en geluk van mensen. Niet alleen vandaag maar ook morgen, voor de huidige én de toekomstige generaties. We voelen, juist ook in ons vak, de inspanningsverplichting om de wereld zo goed mogelijk te onderhouden en na te laten. Die missie is vertaald in onze visie: gezond én toekomstgericht ontwerpen.
 
Gezond ontwerpen
De mens is gemaakt om buiten te leven. Toch brengen wij gemiddeld 90% van onze tijd door in gebouwen. Een gezond gebouw is dus essentieel. Dat vraagt om gebouwen die bijdragen aan het welbevinden van haar gebruikers en bewoners. Gebouwen waarin zij zich goed voelen én die ook daadwerkelijk gezond zijn. Comfortabel en gebruiksvriendelijk. Met daglicht, uitzicht en contact tussen binnen en buiten. Wij houden rekening met de eigenschappen van materialen, de ervaring van (klimaat)installaties en hun e?ecten op de beleving van de ruimte.  We verdiepen ons in de gezondheidsaspecten van mensen, de invloed die onze gebouwen daarop hebben en onderzoeken hoe we die in onze ontwerpen kunnen toepassen.
 
Toekomstgericht ontwerpen
Een gebouw met toekomstwaarde, is een gebouw dat gezond en toekomstbestendig is. Het is energiezuinig, belast het milieu minimaal en kan flexibel meebewegen met veranderingen. Wij geven gebouwen een heldere, generieke basisopzet. Zorgen er daardoor voor dat ze in de toekomst relatief eenvoudig een andere functie kunnen krijgen. Hoe groter het vermogen tot aanpassen en transformeren hoe duurzamer.
Wij maken gebouwen intrinsiek duurzaam. We gaan op een nuchtere, doordachte manier om met passieve energie, detaillering en materiaal. Wij hergebruiken zoveel mogelijk producten en grondsto?en. Denk aan kringlopen op het gebied van energie, water, materiaal en afval. Maar ook aan het benutten van reststromen en het gebruik van zoveel mogelijk lokale en hernieuwbare producten. Circulair bouwen.
 
Recent heeft RoosRos de Innovation Award 2019 gewonnen. Niet met een innovatief ontwerp of een innovatief materiaal, maar met de innovatie van zichzelf. 'Wat is de toekomst van de architect?' Dit heeft geleid tot een aantal spannende scenario's: de Archi-i-tee, de Arch-i-oloog, de Arch-i-energy en de Arch-o-naut. Sander neemt ons graag mee langs deze scenario's en zet aan tot denken over hoe we kunnen en moeten anticiperen op een aantal maatschappelijke ontwikkelingen.

https://www.roosros.nl/