Blauwzaam 2.0: Duurzaam Door

 

Vanaf de start in 2010 werkt BlauwZaam met werkgroepen. De komende 5 jaar (2018-2023) gaan we daarmee door en zetten we in op 4 centrale Thema’s:

Circulaire Economie
Het Nieuwe Bouwen
Blauw-Groen
MensEnWerk

Circulaire Economie:
In dit Thema wil BlauwZaam nieuwe, innovatieve circulaire ketens in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden laten ontstaan. Zowel binnen de bedrijfsvoering van individuele organisaties én – vooral – tussen partners van BlauwZaam onderling. Komend jaar willen wij graag minimaal één en het liefst twee concepten in gang zetten. Daarmee maken wij het thema ‘Circulaire Economie’ concreet en stimuleren wij andere bedrijven hier ook mee aan de slag te gaan.

Het Nieuwe Bouwen:
Bouwen is niet langer een kwestie van energie- en  warmtetransitie. Het Nieuwe Bouwen wordt steeds meer een integraal proces waarin wijken heel divers worden opgebouwd. Het moderne beeldkwaliteitsplan houdt rekening met diverse samenwoningseisen, groen, natuur-inclusief, mobiliteit, gezondheid. Ook in de utiliteitsbouw worden grote stappen gezet naar klimaatneutraal.