Water in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden; vroeger, nu en straks
 


(april-juli 2021)
Water bepaalt ons regionale verhaal. Een verhaal dat we maken met oud en jong. Dit project is onderdeel  van het meerjarenprogramma ‘Blauw Groen Verbindt’ (gebiedsdeal 5.0) van de gebiedscoalitie A5H. Een belangrijk projectcriterium is de concrete verbinding met jongeren. BlauwZaam en (partner) “Oud Hollandse Waterlinie’ hebben dit project samen geadopteerd. Samen met stakeholders die, tot nu toe, zijn aangesloten (in alfabetische volgorde) : Erfgoedhuis Zuid-Holland, Erfgoed en Natuur Utrecht, Gebiedscoalitie A5H, Gemeente Gorinchem, Gemeente Molenlanden; Gemeente Vijfheerenlanden; Kunstgebouw (provincie Zuid-Holland en Utrecht); Oasen, Nieuwe Hollandse Waterlinie; Provincie Utrecht; Provincie Zuid-Holland; Waterschap Rivierenland; Yuverta vmbo Ottoland en Yuverta mbo Dordrecht gaan zij dit project vormgeven. Dit project heeft als doel om jongeren van onze regionale onderwijsinstellingen (vmbo/havo-vwo) een rol  en stem te geven bij het opstellen van het regioverhaal “Water in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, vroeger, nu en straks” . Vanuit vraagsturing door regionale partijen worden onderzoeksvragen opgesteld, die door leerlingen beantwoord gaan worden. De regio als opdrachtgever van het thema: “Beleving van het Landschap” voor ons onderwijs.

We willen binnen 4 jaar 4 regionale voortgezet onderwijsscholen uit A5H verbinden aan dit project, te beginnen met Yuverta. Elk jaar sluit er een nieuwe school aan in een ander gebied van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De leerlingen stellen het “Waterverhaal” op, waarbij de volgende onderdelen aan bod komen

  • Water in de Geschiedenis/ Water Erfgoed (Oude Hollandse Waterlinie en Nieuwe Hollandse waterlinie)
  • Watermanagement nu en in de toekomst
  • Water, natuur en beleving

(augustus-oktober 2021)
Voor de leerlingen van Yuverta Ottoland(vmbo) en Dordrecht (mbo) hebben BlauwZaam, de Oud Hollandse Waterlinie en de gemeente Molenlanden de eerste stap gezet. Er zijn ongeveer vijftig onderzoeksvragen geformuleerd die gekoppeld zijn aan acht opdrachtgevers. Studenten Watermanagement van het mbo Yuverta zijn samen met de gemeente Molenlanden als eersten gestart. Onderzoeksvragen gaan over verbeteren van Waterkwaliteit in de Alblasserwaard. In november start de Waterklas van Yuverta Ottoland met een tiental onderzoeksvragen over
1-Zwemmen in binnenwateren
2-Waterrecreatie
o    Veiligheid
o    Inventarisatie
3-Waterkwaliteit
4-Klimaatadaptatie
5-Erfgoed

In het voorjaar van 2022 gaan de leerlingen van klas 1 met de onderzoeksvragen aan de slag.
De leerlingen presenteren hun adviezen aan de opdrachtgevers.

 

Wil je aansluiten, stuur een mail naar info@blauwzaam.nl tnv T.Schüller