Resultaten onderzoek

Recentelijk heeft Quo Communications een telefonisch onderzoek uitgevoerd onder alle BlauwZaam partners. Met 30 van hen is een verdieping aangebracht in de tweede vragenronde.

Doel van het onderzoek was om te achterhalen wat BlauwZaam voor haar partners betekent en hoe daar optimale invulling aan te geven. De resultaten zijn verwerkt in een videoboodschap van Dick Speelpenning.