Ton Schüller

‘Het opleiden en coachen van jonge mensen rondom het thema ‘klimaat en het creëren van de juiste randvoorwaarden hiervoor’; dat is waarTon zijn passie ligt.

Ton werkt het grootste gedeelte van zijn leven voor het Wellantcollege.
Vele jaren is hij verbonden geweest aan het vmbo ‘de Bossekamp’ in Ottoland als docent en  schoolleider. Altijd bezig onderwijs te vernieuwen en te verbeteren.
Heden ten dage is hij programmamanager van de Blauwe Hotspot Dordrecht en accountmanager voor Wellant in de regio Zuid-Holland-Zuid.  
Steeds op zoek naar mooie cross-sectorale projecten in samenwerking met de juiste partners; met als motto ‘Leren in Samenwerken en Samenwerken in Leren’.
Samen met studenten (Uhbo, mbo en vmbo), de regionale overheid, verschillende onderwijsinstellingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken aan een toekomstbestendige regio, is waar Ton voor gaat.
Dat is ook waar BlauwZaam voor staat. Binnen de BlauwZaam thema’s ‘Blauwgroen’ en ‘Circulair’ zijn samen met het regionale onderwijs al mooie successen geboekt. We staan nog maar aan het begin. Het kan nog veel beter!

Ton is binnen de commissie ‘Communicatie en PR’ al jaren actief voor BlauwZaam.
Hij beheert als lid van het Bestuur van BlauwZaam de portefeuilles ‘Secretariaat’ en ‘Communicatie en PR’.