Interviews met Projectleiders
 

Duurzame interviews

Op deze pagina's publiceren wij interviews met en over ondernemers, mensen uit het onderwijs en de overheid die bewust bezig zijn met duurzaamheid.

Ben je ook trots op het duurzaamheidsprogramma van je bedrijf of je organisatie? Heb je een leuk interview of tekst over jezelf en je missie? Lever die dan in bij info@blauwzaam.nl. Graag in Word en met een foto.


Gerard de Winter is organisatieadviseur bij Koncerna.

Hij begeleidt processen en is een klankbord voor ondernemers. Helpt bij de ontwikkeling en realisatie van nieuwe, betekenisvolle perspectieven en strategieën die van waarde zijn voor de ondernemer, hun doelgroep en de samenleving.

www.koncerna.nl/

gerard@koncerna.nl

- naar het interview -


Foto Het Kontakt

Richard Slagboom is, naast leraar,  sinds juni 2017 projectleider van het Prachtlint: een strook van bloemrijk grasland die natuur in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden verbindt.

Als jochie struinde Richard graag door de polder. Kikkers vangen, slootje springen, vogels kijken. Wat dat betreft is er in het leven van de veertiger weinig veranderd. Hij doet onderzoek naar de heikikker, inventariseert natuurwaarden, is mede-coördinator van de vogelwerkgroep van de Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard (NVWA). Geen wonder dat BlauwZaam hem vroeg voor het Prachtlint 2.0, een voortzetting van een project dat in 2013 begon.

R.Slagboom@kpnmail.nl

- naar het interview -


Sjaak Kreeft is schoolleider onderwijs Wellantcollege De Bossekamp

De ambitie van teamleider Sjaak Kreeft is van deze locatie is een samenlevingschool te maken door samen te werken met bedrijven in de omgeving.

www.wellant.nl

i.kreeft@wellant.nl

- Naar het interview -
 

Sjaak Kreeft met één van zijn leerlingen