Interviews met Projectleiders
 

Duurzame interviews

Op deze pagina's publiceren wij interviews met en over ondernemers, mensen uit het onderwijs en de overheid die bewust bezig zijn met duurzaamheid.

Ben je ook trots op het duurzaamheidsprogramma van je bedrijf of je organisatie? Heb je een leuk interview of tekst over jezelf en je missie? Lever die dan in bij info@blauwzaam.nl. Graag in Word en met een foto.


Provincie Zuid-Holland zet projectleiders ‘Groen Verbindt’ en BlauwZaam in de spotlights

- juli 2020 -

De gebiedscoalitie ‘Groen Verbindt Alblasserwaard en Vijfheerenlanden’ wil onze streek groener, levendiger en duurzamer maken.
Daarvoor verbindt ‘Groen Verbindt’ de doelstellingen uit de Beleidsvisie Groen van de Provincie Zuid-Holland met de projectideeën van verschillende regionale partijen.
Dit heeft geleid tot een blauwgroen meerjarenprogramma Groen Verbindt. De Provincie Zuid-Holland heeft dit programma beloond met een subsidie van 1,5 miljoen euro.  Bijzonder, misschien wel uniek in Nederland,  is dat het meerjarenprogramma vanuit maatschappelijke organisaties, dus van onderaf,  is ontstaan en dat onderwijs in vele projecten is aangesloten.

Logisch dat BlauwZaam voor dit programma een aantal projectleiders heeft geleverd. De Provincie heeft de projectleiders geïnterviewd. Zo krijgen onze projectleiders de aandacht die ze verdienen. Middels de komende nieuwsbrieven publiceren we de interviews.  
“Groen Verbindt’ werkt aan de opzet van een volgende meerjarenprogramma.


Gerard de Winter is organisatieadviseur bij Koncerna.

Hij begeleidt processen en is een klankbord voor ondernemers. Helpt bij de ontwikkeling en realisatie van nieuwe, betekenisvolle perspectieven en strategieën die van waarde zijn voor de ondernemer, hun doelgroep en de samenleving.

www.koncerna.nl/

gerard@koncerna.nl

- naar het interview -


Foto Het Kontakt

Richard Slagboom is, naast leraar,  sinds juni 2017 projectleider van het Prachtlint: een strook van bloemrijk grasland die natuur in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden verbindt.

Als jochie struinde Richard graag door de polder. Kikkers vangen, slootje springen, vogels kijken. Wat dat betreft is er in het leven van de veertiger weinig veranderd. Hij doet onderzoek naar de heikikker, inventariseert natuurwaarden, is mede-coördinator van de vogelwerkgroep van de Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard (NVWA). Geen wonder dat BlauwZaam hem vroeg voor het Prachtlint 2.0, een voortzetting van een project dat in 2013 begon.

R.Slagboom@kpnmail.nl

- naar het interview -


Sjaak Kreeft is schoolleider onderwijs Wellantcollege De Bossekamp

De ambitie van teamleider Sjaak Kreeft is van deze locatie is een samenlevingschool te maken door samen te werken met bedrijven in de omgeving.

www.wellant.nl

i.kreeft@wellant.nl

- Naar het interview -
 

Sjaak Kreeft met één van zijn leerlingen