Water in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden; vroeger, nu en straks
 

(april-juli 2021)
Water bepaalt ons regionale verhaal. Een verhaal dat we maken met oud en jong. Dit project is onderdeel van het meerjarenprogramma ‘Blauw Groen Verbindt’ (gebiedsdeal 5.0) van de gebiedscoalitie A5H. Een belangrijk projectcriterium is de concrete verbinding met jongeren. BlauwZaam en (partner) “Oud Hollandse Waterlinie’ hebben dit project samen geadopteerd. Samen met stakeholders die, tot nu toe, zijn aangesloten (in alfabetische volgorde): Erfgoedhuis Zuid-Holland, Erfgoed en Natuur Utrecht, Gebiedscoalitie A5H, Gemeente Gorinchem, Gemeente Molenlanden; Gemeente Vijfheerenlanden; Kunstgebouw (provincie Zuid-Holland en Utrecht); Oasen, Nieuwe Hollandse Waterlinie; Provincie Utrecht; Provincie Zuid-Holland; Waterschap Rivierenland; Yuverta vmbo Ottoland en Yuverta mbo Dordrecht gaan zij dit project vormgeven.

Dit project heeft als doel om jongeren een rol en stem te geven bij het opstellen van het regioverhaal “Water in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, vroeger, nu en straks”.
Vanuit vraagsturing door regionale partijen worden onderzoeksvragen opgesteld, die door leerlingen beantwoord kunnen worden.
De regio als opdrachtgever van het thema: “Beleving van het Landschap” voor ons onderwijs.

De leerlingen doen onderzoek naar een onderdeel van het “Waterverhaal”, waarbij de volgende onderdelen aan bod komen

  • Water in de Geschiedenis/ Water Erfgoed
  • Watermanagement nu en in de toekomst
  • Water en recreatie

(augustus-oktober 2021)
Voor de leerlingen van Yuverta Ottoland(vmbo) en Dordrecht (mbo) hebben BlauwZaam, de Oud Hollandse Waterlinie en de gemeente Molenlanden de eerste stap gezet.
Er zijn ongeveer vijftig onderzoeksvragen geformuleerd die gekoppeld zijn aan acht opdrachtgevers. Studenten Watermanagement van het mbo Yuverta zijn samen met de gemeente Molenlanden als eersten gestart. Onderzoeksvragen gaan over verbeteren van Waterkwaliteit in de Alblasserwaard.

(november 2021-januari 2022)
In november start de Waterklas van Yuverta Ottoland met een tiental onderzoeksvragen over
1- Zwemmen in binnenwateren
2- Waterrecreatie
o Veiligheid
o Inventarisatie
3- Waterkwaliteit
4- Klimaatadaptatie
5- Erfgoed

De volgende partijen wilden graag als opdrachtgever optreden: Erfgoedhuis Zuid-Holland, Kunstgebouw, de Oude Hollandsche Waterlinie, Gemeente Molenlanden, Gebiedscoalitie Alblasserwaard Vijfheerenlanden en Duurzaam Molenlanden.

 

 

 

 

 

Er is onderzoek gedaan naar o.a.:

- Vissteigers langs de Vliet en langs de Graaf. Leerlingen hebben advies gegeven over de status van de visplaatsen, welke aanpassingen en verbeteringen er nodig zijn en wat de kosten daarvan zijn.
- Zwembehoefte van de jeugd en de inrichting van natuurlijke zwemplekken in Molenlanden adhv een enquête onder jongeren.
- Hoe kun je water op een natuurlijke wijze opslaan in je tuin. Leerlingen hebben een instructiefilmpje gemaakt over afwatering in een grindbak.
- De Groenteboot, een ouderwets beursschip, die lokale producten via de rivier naar de bewoners van de steden en dorpen brengt.
- De Alblasserwaard Vijfheerenlanden als zwerflandschap. Leerlingen hebben een driedaagse route door het gebied ontwikkeld, waarbij je wandelend, fietsend en varend via Nieuwpoort naar Kinderdijk, Giessenburg, Gorinchem, Leerdam en Vianen door het polderlandschap trekt.

Op 26 januari 2022 hebben de leerlingen hun onderzoeken via MS Teams gepresenteerd aan de opdrachtgevers.

In de volgende links vind je een voorbeeld van het onderzoekstraject. Eerst de pitch van de onderzoeksvragen van de gemeente Molenlanden [link] en dan de eindpresentatie van de leerlingen over de onderzoeksvraag ‘Vissteigers in de gemeente Molenlanden’[link].

BlauwZaam bedankt Lyanne de Laat (projectleider) en Christiaan Boer (docent Yuverta) en natuurlijk onze opdrachtgevers voor hun inzet om dit project te doen slagen.

 

Wil je aansluiten, stuur een mail naar info@blauwzaam.nl tnv T.Schüller