In dit organogram worden de onderdelen van de organisatie gevisualiseerd.

Het is nadrukkelijk de wens om niet lineair maar met elkaar, samen, aan de verduurzaming te werken.