Resultaat Doelstellingen BlauwZaam 2023

1a- Het organiseren van vijf netwerkmomenten in 2023

Drie Bijzondere BlauwZame Bijeenkomsten, het Symposium en sessies Drukdrainage’’ en DÍRT en de bijeenkomsten rondom het convenant ‘Bouwen en renoveren’ brengen de teller op 7 netwerkbijeenkomsten.

1b-Het benoemen van vraagstukken in samenwerking met onze partners.

Vanuit het symposium van 2022 is de belofte rondom het Convenant ‘bouwen en renoveren’ doorontwikkeld en is heeft het project ‘Drukdrainage’ nieuwe onderzoeksvragen opgeleverd. Samen met den Haneker en Inholland is onderzoek gedaan naar de kansen die duurzame recreatie in onze regio te bieden heeft.

1c-Vraagstukken benaderen vanuit integraal perspectief en vertalen naar subsidietrajecten en BBB’s .

Het convenant ‘Bouwen en Renoveren’ is hiervan een goed voorbeeld.
Het vertalen naar subsidietrajecten is in ontwikkeling en staat voor 2024 duidelijk op de agenda.
vanuit de Bijzondere BlauwZame Bijeenkomsten moet meer aandacht komen voor vervolgvraagstukken vanuit onze partners. Ook dit staat voor 2024 op de agenda.

 

2-Professionalisereing op het gebied van ‘Fondswerving’ en subsidietrajecten en organisatiestructuur

-BlauwZaam heeft diverse gesprekken gevoerd met subsidie-deskundigen om te onderzoeken welke rol BlauwZaam kan spelen op dit thema. Voor 2024 wordt dit een belangrijk onderwerp.

-Professionalisering Commissie Communicatie en PR: ‘De Kommunikados’ zijn dit jaar waarlijk verbonden aan BlauwZaam. Dit bedrijf zorgt voor de content op social media en de opzet van de Nieuwsbrief.

-Het secretariaat regelt de secretariële administratieve zaken van BlauwZaam, zoals het onderhouden van info@blauwzaam.nl, de website van BlauwZaam, opstellen en verzenden van uitnodigingen en Nieuwsbrieven.

-De werkgroep Communicatie en PR is weer in ere hersteld. Kommunikados, secretariaat en bestuur spreken elkaar 1 x per maand.


2b- Financiele middelen vrijmaken om professionaliseringsproces te versterken en te versnellen

Door financiële ondersteuning konden Secretariaat, adminsitratiebureau, Kommunikados en projectleiders konden hun werk doen.

2c-Het merk BlauwZaam beter in de markt zetten.

Tijdens een aantal positioneringsbijeenkomsten is het BlauwZaam-verhaal deel 1 tot stand gekomen. Tijdens de bijeenkomsten hebben de bestuursleden dit verhaal naar buiten gebracht. Er wordt gewerkt aan deel 2 van het verhaal. Begin 2024 zal dit gereed zijn.

2d-Het partnerbestand is uitgebreid met vijf partners.

Zeven nieuwe partners hebben zich aangesloten bij BlauwZaam. Helaas zijn er drie partners afgevallen. Komt dus op een totaal van vier.
 

2e-Er zijn externe opdrachten aan regionale bedrijven verstrekt:

Verschillende partners hebben door BlauwZaam een uitbreiding van werkzaamheden of kansen tot doorontwikkeling aangereikt gekregen.
Voorbeelden zijn ‘De Kommunikados’, Compar en Goeree Administratie die allen ondersteuningsactiviteiten voor BlauwZaam uitoefenen. voor BlauwZaam onderhouden en de partijen die zijn aangesloten bij project Drukdrainage, waarbij Rolia Wiggelinkhuizen de projectleiding verzorgt en het convenant ‘Bouwen en renoveren’ waarbij Koncerna de procesbegeleiding verzorgt.

2f-Samenwerking met onderwijs.

Studenten van Inholland en Yuverta hebben onderzoek gedaan naar: Biodiversiteit (vegetatie en bodemleven) en duurzame recreatie in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

De inspanningen van BlauwZaam en de Blauwe Hotspot hebben geleid tot betere samenwerking vmbo-mbo-hbo (Yuverta, Hogeschool Rotterdam, Inholland Delft en Rotterdam)

3a-Bestuur is uitgebreid met 2 nieuwe bestuursleden

Deze doelstelling is behaald. Gitta Spruit en Jan Versluis hebben hetbestuur versterkt. Helaas is Diderik van Beusekom, ivm andere werkzaamheden, afgetreden.

3b-De nieuwe statuten van BlauwZaam zijn notarieel vastgelegd.

In verband met de Wet Toezicht Bestuursleden en Rechtspersonen zijn de statuten op een aantal punten aangepast. Vooral op het gebied van transparantie. in augustus zijn de statuten officieel vastgesteld.