Blauwzaam 2.0 Duurzaam Door

Vanaf de start in 2010 werkt BlauwZaam met werkgroepen. De komende 5 jaar (2018-2023) gaan we daarmee door en zetten we in op 4 centrale Thema’s:

Circulaire Economie
Het Nieuwe Bouwen
Blauw-Groen
MensEnWerk

Circulaire Economie:
In dit Thema wil BlauwZaam nieuwe, innovatieve circulaire ketens in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden laten ontstaan. Zowel binnen de bedrijfsvoering van individuele organisaties én – vooral – tussen partners van BlauwZaam onderling. Komend jaar willen wij graag minimaal één en het liefst twee concepten in gang zetten. Daarmee maken wij het thema ‘Circulaire Economie’ concreet en stimuleren wij andere bedrijven hier ook mee aan de slag te gaan.

Het Nieuwe Bouwen:
Bouwen is niet langer een kwestie van energie- en  warmtetransitie. Het Nieuwe Bouwen wordt steeds meer een integraal proces waarin wijken heel divers worden opgebouwd. Het moderne beeldkwaliteitsplan houdt rekening met diverse samenwoningseisen, groen, natuur-inclusief, mobiliteit, gezondheid. Ook in de utiliteitsbouw worden grote stappen gezet naar klimaatneutraal.

Blauw-Groen:
Het landschap staat onder druk. De komende 5 jaar krijgen we te maken met uitbreidingen van de A15 en A27, worden er nieuwe wijken opgeleverd. Hittestress  en hoosbuien vragen om een antwoord. De biodiversiteit in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is dramatisch laag tov de landelijke cijfers. Wij willen de bodemdaling vertragen  en meedenken over nieuwe kansen voor de landbouw? En natuurlijk geven wij de natuur een stem door te laten zien hoever we zijn met bijvoorbeeld ons Prachtlint en wat wij de komende 5 jaar samen met jou willen realiseren.

MensEnWerk:
‘Een goed functionerende arbeidsmarkt’ verdient een plek in de top 5 van belangrijke Thema’s voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Een arbeidsmarkt waarin iedereen meedoet. Goede contacten met het onderwijs zijn daarin essentieel. Belangrijk voor de komende jaren is hoe wij mensen kunnen blijven binden en kunnen behouden voor de regio. En hoe we op een moderne manier de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt kunnen blijven bijhouden". 

Elk Thema heeft een contactpersoon binnen het bestuur van Blauwzaam. Zie het organogram.